ODL
Siirry ajankohtaisiin

ODL TukiHelmi tukee kiusaamisesta traumatisoituneita

Kiusaaminen on väkivaltaa, joka voi jättää jäljen. Vaikka kiusaamisesta olisi kulunut jo aikaa, selittämätön paha olo voi seurata mukana.

Monella kiusaamista kokeneella kiusaamisen jäljet heijastuvat omaan arkeen, toimintakykyyn ja terveydentilaan. Kiusaaminen voi näkyä heikentyneenä itsetuntona, häpeän ja syyllisyyden tunteina, tai haasteena luottaa toisiin ihmisiin. Monella voi olla myös hankaluuksia edetä ja pysyä mukana opinnoissa, tai edes uskaltaa haaveilla opiskelusta tai työelämästä. Aiempi kiusaaminen voi oireilla myös erilaisina kehollisina oireina, kuten lihasjännityksenä, päänsärkynä, vatsakipuina tai uniongelmina.

ODL TukiHelmen toimintaan osallistuneet ovat keskusteluavun ja ryhmätoimintojen kautta onnistuneet löytämään omia vahvuuksia ja voimavaroja. Joku on saattanut pohtia omaa polkua tulevaisuuden suhteen, ja suunnitella uusia opintoja. Toinen on saattanut kohentuneen itsetunnon kautta uskaltaa vihdoin ilmaista omia mielipiteitään, ja puhua ryhmässä. Kolmas on taas saanut apua siitä, että on ylipäätään tullut kuulluksi oman kiusaamiskokemuksensa kanssa, ja päässyt käymään läpi kipeitä muistoja. Luottamuksellisten keskusteluiden kautta ymmärrys itseä ja menneitä tapahtumia kohtaan on kasvanut.

Yle haastatteli aiemmin tänä syksynä kahta ODL TukiHelmen toimintaan osallistunutta nuorta. Ryhmätoiminta ja vertaistuki ovat auttaneet Katia (nimi muutettu) löytämään uskallusta ilmaista omia mielipiteitään:

”Olen aina ollut ryhmässä se, joka on hiljaa ja joka ei ole ikinä äänessä. Minulla oli iskostunut päähän ajatus, että en osaa puhua, koska en uskaltanut sanoa kiusaajille takaisin. Sitten oli outoa, että se olinkin minä, joka oli siellä paljon äänessä. Se on ollut mulle iso rohkeuden buusti.”

Kiusaamisen pitkä jälki / Yle

Keskusteluapu auttaa löytämään omia voimavaroja

TukiHelmi-hankkeessa kerätään tietoa osallistujien terveydentilasta ja toimintakyvystä 3X10D-itsearviointikyselyllä. Tähän mennessä kyselyyn vastanneiden vastauksista voidaan huomata kiusaamisen vaikutus kokonaisvaltaiseen terveyteen; kiusaamista kokeneet ovat esimerkiksi tyytymättömiä omaan terveydentilaansa, ja itseluottamus on heikko. Positiivisena kyselyn vastauksissa kuitenkin näyttäytyy oman lähipiirin vaikutus omaan hyvinvointiin. Perhe ja ystävät voivat toimia voimavarana.

”Vertaistuki on ollut helpottavaa. Tunnelma on kannustava ja rauhallinen.”

– ryhmätoimintaan osallistunut nuori

Toiminnassa korostetaan omien voimavaroja ja vahvuuksia. Yhdessä voidaan pohtia esimerkiksi sitä, miten kiusaamisen kokemuksesta pääsisi eteenpäin? Miten jaksaisin paremmin arjessa? Pystyisinkö käyttämään jotain keinoa, millä oireet helpottuisivat ja voisin päästä takaisin opintoihin tai työelämään kiinni?

Ihmisiä seisomassa

TukiHelmi-hankkeessa tarjoamme jälkihoitoa kiusaamisesta traumatisoituneille 16-35-vuotiaille yksilöllisen keskusteluavun sekä erilaisten ryhmätoimintojen kautta. Lisää tietoa toiminnastamme löydät täältä.