ODL
Siirry ajankohtaisiin

Terveyttä ja hyvinvointia edistävää kaupunkisuunnittelua

Syksy on edennyt RECIPE-hankkeessa työntäyteisen kiireisesti konferenssien ja aineistonkeruun merkeissä. RECIPE:ssä tutkimme, kuinka kaupunkisuunnittelulla voidaan vaikuttaa kaupunkien vastustuskykyyn pandemiatilanteissa. Ensimmäisenä kaupunkien vastustuskyvyn parantamisesta mieleen voi ehkä juolahtaa erilaiset tilojen käyttöön ja ihmisten liikkumiseen liittyvät ratkaisut, jotka ovat toki tärkeitä, mutta eivät kaikki. Kuten tiedämme, liikkuminen ja altistuminen luonnonympäristöille ovat omiaan parantamaan elimistön immuniteettia. Tällöin lähiluonnon säilyttäminen ja lisääminen alkavat myös kuulostaa varsin otollisilta kaupungin vastustuskyvyn kohentamiskeinolta.

Muutama viikko syksystä onkin mennyt niin sanotusti postitoimistolla, kun olemme valmistelleet kaupunkiluontoa koskevan kyselyn postittamista tutkittavillemme. Tutkijan työ voi olla myös välillä siis hyvinkin käsityötä! Aiempien tutkittavien lisäksi kysely oli kohdennettu avoimesti myös kaikille Oulun ja Helsingin asukkaille ja se käsitteli heidän kokemuksiaan ja asenteitaan viheralueiden käytöstä. Vastaajat saivat merkitä kartalle lempipaikkojaan sekä kertoa niistä omin sanoin ja vastata erilaisiin kysymyksiin liittyen viheralueiden käyttöön ja liikkumiseen. Kyselyn tuloksia voidaan myöhemmin yhdistää tietoon esimerkiksi maaperä- ja kasvillisuusnäytteillä todetusta biodiversiteetistä tai väestön sairastavuuksista. Toivon mukaan hankkeen tuottamaa tietoa voidaan ennen pitkää hyödyntää terveyttä ja hyvinvointia tukevan kaupunkisuunnittelun edistämisessä.

Syksyn suurimmat työurakat ovat siis takana ja nyt odotellaan, jos pukinkonttiin tulisi tänä vuonna suuri määrä kyselyvastauksia! Jos sinua kiinnostaa tietää lisää RECIPE:stä, niin pääset hankkeen verkkosivuille alla olevasta linkistä. Mukavaa loppuvuotta sinulle!

RECIPE

  • RECIPE (01.09.2021–31.12.2024) on Suomen Akatemian rahoittama hanke
  • Hanketta toteuttavat yhteistyössä Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto, Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto, Oulun Diakonissalaitos, Luonnonvarakeskus ja Filha ry
  • https://recipestn.fi/