ODL
Siirry ajankohtaisiin

Sote koskettaa kaikkia — motivoituneita ammattilaisia tarvitaan

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tukevat elintärkeällä työpanoksellaan koko yhteiskunnan toimintaa. Siksi on tärkeää, että alalle riittää osaajia myös jatkossa, ja että alalla jo työskentelevät haluavat pysyä sote-alan tehtävissä. Sote koskettaa -kampanja nostaa arjen kohtaamisia ja alan positiivisia puolia esille.

Sote-alan ammattilaiset ovat kohtaamisen ja auttamisen asiantuntijoita, joiden työ koskettaa niin yksilöitä kuin koko yhteiskuntaa. Alan osaajat pitävät huolta ihmisistä erityisesti hetkinä, joissa omat voimavarat eivät riitä. Sote-ala tarvitsee yhteistä huolenpitoa: resursseja, hyvinvointia ja arvostusta.

Sote-alan ammattikorkeakoulutuksen aloituspaikkamäärät ovat vuodesta 2019 nousseet lähes 40 prosenttia, mutta opiskelupaikan vastaanottaneiden määrä on kasvanut vain 29 prosenttia. Erityisesti sairaanhoitajan tutkinnon vetovoima on valtakunnallisesti ollut pitkään laskussa. Uusia sote-alan perustutkinnon opiskelijoita, eli tulevia lähihoitajia, tarvitaan yhtä lailla. Esimerkiksi vuonna 2022 lähihoitajista oli valtakunnallisesti noin 8 000 työntekijän vajaus, eikä kaikkia koulutuspaikkoja saada täytettyä.

Tänään alkavan Sote koskettaa -kampanjan toteuttajat haluavat lisätä sote-alan veto- ja pitovoimaa nostamalla esille alan merkityksellisyyttä ja monipuolisia uramahdollisuuksia. Kampanja tekee näkyväksi huolenpidon, välittämisen ja inhimillisen hyvän hetkiä, joita sote-alan ihmiset jakavat ja kohtaavat päivittäin. Kampanjan Instagram-profiilissa @humansofsote on esillä virtuaalinen valokuvanäyttely, joka tuo esille tarinoita ihmisistä, joita sote koskettaa – tarinoita alan ammattilaisilta, opiskelijoilta ja asiakkailta. 

Mukana nähdään kokemusasiantuntijoina somevaikuttaja Eino Nurmisto sekä kattava joukko sote-alan opiskelijoita, työntekijöitä ja asiakkaita. Heidän tarinoitaan ilmestyy näyttelyn kanavalle koko kevään ajan.  

On tärkeää, että sote-alalla on monipuolisia ihmisiä, sillä kaikki me olemme erilaisia ihmisiä. Oma persoona on myös voimavara”, Eino Nurmisto kuvaa.

Toimijat kampanjan taustalla

Kampanjan taustalla ovat sote-alan diakoniataustaiset toimijat Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, Lahden Diakonialaitos, Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr, Rinnekodit ja Hoivatie sekä sote-alan kouluttajat Suomen Diakoniaopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Toteuttajia yhdistää usko kaikkien yhtäläiseen ihmisarvoon. Työllistämme ja koulutamme sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Olemme arvopohjaisia toimijoita, joille on tärkeää tarjota kohtaavia ja arvostavia työntekijä- ja opiskelijakokemuksia sekä joustavuutta ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia.  Ylläpidämme monikulttuurisia ja moniuskontoisia yhteisöjä, joiden ytimessä on ihmisen aito kohtaaminen.

Lisätietoa kampanjasta:

ODL Viestintä, viestinta@odl.fi

Viestintäpäällikkö Elina Aronen-Raappana, elina.aronen-raappana@odl.fi

Viestinnän asiantuntija Anni Paananen, anni.paananen@odl.fi