ODL
Siirry ajankohtaisiin

Projektikoordinaattori Riitta Vesalalle tasa-arvon edistämisen Minna-palkinto

Suomalaisen Naisliiton jakama vuoden 2023 Minna-palkinto myönnettiin projektikoordinaattorillemme, terveydenhoitaja ja geronomi (yamk) Riitta Vesalalle.

Palkinto on kunnianosoitus vaikeassa asemassa olevien naisten yhdenvertaisuuden lisäämisen ja elämänlaadun parantamisen eteen tehdystä ansiokkaasta työstä. Vesalan elämäntyö on  keskittynyt erityisesti ikäihmisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan vastaisiin ponnisteluihin.

”Ensikosketukseni ja innostukseni vanhustyöhön sain omilta isovanhemmiltani”, Vesala kertoo. ”Vietin kesiä heidän luonaan maalla vanhempieni ollessa töissä. Myöhemmin asuin seitsemän vuotta paritalossa yhdessä isovanhempieni kanssa.”

”Lähisuhdeväkivalta on kansansairaus”

Joka neljäs ikäihminen pelkää läheistään. ”Lähisuhdeväkivalta käpertyy hiljaisten seinien sisälle. Ikääntyvässä yhteiskunnassa haavoittavan teon kohteena on yhä useammin hauras vanhus tai muutoin haavoittuvassa asemassa oleva ikäihminen.” Vesala kuvaa. Kaltoinkohtelun esiintyvyys ikääntyneessä väestössä on aivan liian korkea.

”Ikäihmiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, koska heillä ei ole aina mahdollisuutta puolustautua tai tietoa mistä saada apua.” Vaikeaksi lähisuhdeväkivallasta kertomisen tekee erityisesti se, että tekijä on läheinen. Ikääntyneisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua onkin vaikea tunnistaa ja tunnustaa. ”Lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja sen vastainen on työ meidän kaikkien velvollisuus ja tulisi olla kaikenikäisten peruskansalaistaito”, summaa Vesala.

Elämäntyön suunta löytyi käytännön työkokemuksen myötä

Vesala valmistui terveydenhoitajaksi vuonna 1992. Työssään ikäihmisten parissa häntä ihmetyttivät tietyt tilanteet, joissa ikääntyvä ei selvästi kertonut ammattilaiselle aivan kaikkea. ”Huomasin ehkä, ettei kaikki ole kunnossa. Minulta puuttui kuitenkin rohkeus kysyä asiasta suoraan, sillä en tiennyt miten olisin toiminut auttaakseni kaltoinkohdelluksi tullutta ikäihmistä. Terveydenhoitajan koulutuksessa ei opiskeluaikanani vielä juurikaan puhuttu lähisuhdeväkivallasta”, Vesala kertoo.

2010-luvulla ongelmaa ryhdyttiin ratkomaan kehittämishankkeiden kautta. Hanketyössä Vesala tuotti materiaalia ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaisen työn tueksi sekä vertaistoimintaa, selviytymismalleja ja turvatietoutta ikääntyneille. Aiheen ajankohtaisuus ja tärkeys teki lähtemättömän vaikutuksen.

Työn ohessa Vesala opiskeli geronomiksi Lapin ammattikorkeakoulussa ja valmistui vuonna 2019. Myös Vesalan opinnäytetyön aiheena oli uuden toimintamallin kehittäminen iäkkäiden kohtaamaan kaltoinkohteluun ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvän osaamisen lisäämiseksi. Opinnäytetyö toteutettiin yhdessä kahden Diakonia-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijan kanssa.

Työ ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi jatkuu

Nyt Vesala toimii ODL:n projektikoordinaattorina Löydetään yhdessä! -hankkeessa. Löytävää vanhustyötä tehdään palvelukatveessa tai haastavassa elämäntilanteessa olevien ikäihmisten auttamiseksi. ”Olen iloinen, että voin hyödyntää osaamistani ikäihmisten lähisuhdeväkivallasta nykyisessäkin työssäni.” toteaa Vesala. ”Kaltoinkohtelua kohtaavien tavoittamiseksi on tehtävä töitä ilmiöön liittyvän pelon, häpeän ja syyllisyyden takia.”

Vesala valmistui kesällä ikääntymisen asiantuntijan yamk-tutkintoon Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Lopputyön aihe on kuntosaliharjoittelu hyvinvoinnin ja aktiivisena ikääntymisen tukena. Vesala on ollut myös toivottu vierailija tulevien soteammattilaisten opinnoissa. Alueen oppilaitosten lähi- ja sairaanhoitajaopiskelijat ovat päässeet kuulemaan esitelmiä ikäihmisten kaltoinkohtelusta.

”En ole tehnyt tätä työtä yksin. Tulokset ovat syntyneet yhteistyössä, verkostoituen ja kuunnellen ammattilaisia ja ikäihmisiä itseään”, Vesala haluaa muistuttaa.

ODL kiittää Riitta Vesalaa upeasta työstä yhteiskunnallisesti tärkeän aiheen parissa!

Suomalaisen Naisliiton vuonna 2019 perustama ja Opetusneuvos Hilja Vilkemaan Stipendisäätiön rahoittama Minna-palkinto jaetaan joka toinen vuosi naiselle tai naisryhmälle, joka Minna Canthin tavoin edistää tasa-arvoa ajankohtaisilla teoillaan, tutkimuksillaan tai taiteellaan. Jokaiselle palkintokaudelle Suomalainen Naisliitto määrittelee omat palkintokriteerit ja asettaa palkintotyöryhmän. Tänä vuonna palkinto jaettiin Minna Canth -seminaarissa Vaasan kaupungintalolla 8. lokakuuta.