ODL
Siirry ajankohtaisiin

Ouluun hyötyruuan logistiikkakeskuksen rakentanut Prikka kiertoon -toiminta jatkuu

Hyötyruuan logistiikka on kehittynyt Oulussa valtavin harppauksin Prikka kiertoon -toiminnan myötä. Jatkohanke pohjaa jo kerättyihin oppeihin, laajenee Oulun ympäryskuntiin sekä kehittää uutta. Tavoitteena on jakaa yhä enemmän ruokaa ja panostaa osallisuuteen.

Prikka kiertoon -hankkeen näkyvin tulos on hyötyruuan logistiikkakeskus ja koko toiminnan sydän, Prikkakeskus. Sen kautta kulkee viikoittain noin 10 000 kg ruokaa yhteensä 43 ruoka-aputoimijalle, jotka jakavat ne eteenpäin tuhansille henkilöille ruoka-avuksi. Hiukkavaarasta uusiin tiloihin Kaukovainiolle muuttaneen keskuksen ansiosta kaikki lahjoitettu ruoka hyötykäytetään, eikä toiminnassa synny biojätettä. Uudessa Prikkakeskuksessa on mahdollista käsitellä ja valmistaa myös pakkaamatonta ruokaa.

Ensimmäisen Prikka kiertoon -hankkeen tärkein tavoite oli työllistäminen: logistiikkakeskuksen kautta syntyi elintarvike-, logistiikka-alan sekä kiertotalouden työpaikkoja erilaisilla sopimuksilla oululaisille pidempään töitä hakeneille, osatyökykyisille ja nuorille työttömille. Ensimmäisen hankkeen aikana syntyi useita toimivia malleja ja innovaatioita, joita nyt lähdetään vahvistamaan. Prikkakeskukseen on kehitetty oma monimuotoisen vapaaehtoistoiminnan malli. Siellä käytetään omia arviointityökaluja ja kerättävän tiedon mallia.

man packing groceries

Uusi Prikka kiertoon: enemmän ruokaa ja enemmän osallisuutta laajemmalle joukolle ihmisiä

1.9.2023 käynnistynyt uusi hanke keskittyy vahvistamaan alkanutta toimintaa, mutta panostaa myös uudella voimalla osallisuuteen sekä maantieteelliseen laajenemiseen. Uuden Prikka kiertoon -hankkeen yhteisenä tavoitteena on tukea heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta sekä hyvinvointia, ja näin torjua huono-osaisuutta sekä syrjäytymistä.

Osallisuus on tärkeä osa hankkeen kaikkea toimintaa. Siihen panostetaan esimerkiksi ryhmätoiminnan avulla, ruoka-aputoiminnan yhteisöllisyyttä kehittämällä sekä entistä laajemmin avun tarvitsijoita kohtaamalla. Avuntarvitsijoiden yhdenvertaisuutta edistetään esimerkiksi panostamalla kielelliseen saavutettavuuteen ja erilaisten ihmisten yhdistämiseen vaikkapa tapahtumien kautta.

Työllistymisen tueksi hankkeessa tullaan rakentamaan ihmisille entistä yksilöllisempiä polkuja jatkotyöllistymisen ja koulutuspolkujen tueksi. Osaamista voi tunnistaa opinnollistamisen avulla ja yritysyhteistyötä on tarkoitus tiivistää esimerkiksi lahjoittajayrityksiin tehtävillä yhteistyösopimuksilla. Yrityksille ja yhteisöille rakennetaan myös uusia vapaaehtoistoiminnan malleja.

Tavoitteena on kehittämisen laajeneminen koko Oulun alueelle sekä lähikuntiin. Kun hanke päättyy, Prikkakeskus on vakiinnuttanut toimintansa ja Oulussa on pysyvä hyötyruuan logistiikkakeskus.

someone packing groceries

Miten Prikkakeskus toimii?
  1. Lahjoittajilta haetaan hävikkiruokaa ja kulutustarvikkeita.
  2. Ne lajitellaan Prikkakeskuksessa.
  3. Ruoka ja muut tarvikkeet jaetaan eteenpäin ruoka-aputoimijoille, jotka välittävät ne avun tarvitsijoille.

Prikka kiertoon -toimintaan kuuluu päivittäinen yhteistyö muun muassa ruuan lahjoittajien, ruoka-aputoimijoiden ja työllisyyden yhteistyöverkostojen kanssa. Myös oppilaitosyhteistyötä tiivistetään edelleen. Ruuan ja kulutustarvikkeiden lahjoittajat ovat esimerkiksi ruokakauppoja, tukkuja, leipomoita, ruuantuotantolaitoksia, kouluja ja päiväkoteja. Ruokaa saadaan ennalta sovittujen aikataulujen mukaisesti, mutta myös satunnaisilta lahjoittajilta.

Lisätietoa toiminnasta saa ODL:n osalta projektikoordinaattori Anna Olsenilta.

Prikka kiertoon 2023-2025 -hankkeen päätoteuttaja on Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö. Hankkeen osatoteuttajia ovat Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun evankelisluterilainen seurakuntayhtymä ja Oulun kaupunki. Hanke toteutetaan ESR+ -rahoituksella sekä toteuttajien omarahoituksella.