ODL
Siirry ajankohtaisiin

Kansainvälistä pohjoista yhteistyötä diakonian kysymysten äärellä

Norjan kirkon edustajat vierailivat Oulussa pohjoissuomalaisen diakonian ulottuvuuksiin tutustumassa.

Joukko Norjan kirkon pohjoisimman alueen, Nord-Hålogalandin hiippakunnan ja sen seurakuntien työntekijöitä vieraili piispa Olav Øygardin johdolla Oulussa. Vierailun pääteemoina olivat alkuperäiskansojen ja kirkkojen väliset sovintoprosessit sekä diakonian kysymykset pohjoisessa Suomessa.

Diakoniasta keskusteltiin Oulun ev.-lut. hiippakunnan johdolla eri näkökulmista. Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön (ODL) puheenvuoroissa korostuivat uusien menetelmien kehittämisen ja tutkimisen tulokulmat. Käytännön esimerkkinä käsiteltiin vapaaehtoistoiminnan laajoja mahdollisuuksia ja hyötyjä.

”Vapaaehtoisuus lisää merkityksellisyyttä arkeen vapaaehtoiselle itselleen ja joskus myös mahdollistaa uusia polkuja opintojen pariin tai työelämään. Samalla se vastaa konkreettiseen avuntarpeeseen sekä tarjoaa tärkeitä elämän jakamisen hetkiä sille, jonka rinnalle vapaaehtoinen asettuu”, ODL:n palveluvastaava Piritta Pietilä-Litendahl toteaa.

Diakonia-ammattikorkeakoulun edustajat esittelivät suomalaista koulutusjärjestelmää ja Diakin vahvaa roolia monialaisten diakonian ammattilaisten kouluttajana. Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän puheenvuoro avasi ison kaupungin mahdollisuuksia tehdä diakoniaa laajasti erilaiset ihmiset ja erityistarpeet huomioiden sekä uusia toimintoja kokeillen ja kehittäen. Kolarin seurakunnan diakoniatyön arjen esimerkit veivät pohtimaan organisaatiorajat ylittävän kollegiaalisen yhteistyön merkitystä ja laajan maantieteellisen toiminta-alueen asettamia haasteita laadukkaalle ihmisen kohtaamiselle ja osallisuuden edistämiselle.

”Tunnistamme varmasti pohjoisilla alueilla yhteisinä haasteina yksinäisyyden, syrjäytymisen ja monenlaisen köyhyyden kysymykset. Ihmiset ajautuvat yhä helpommin marginaaleihin. Tarvitaan useiden toimijoiden yhteistyötä ja kokemusten jakamista verkostoissa, jotta merkityksellinen ja hyvä arki olisi mahdollista jokaiselle”, ODL:n diakonian asiantuntija Outi Uusimäki toteaa.