ODL
Siirry ajankohtaisiin

ODL:n henkilöstö kokee työnsä merkitykselliseksi

Henkilöstökyselyn mukaan ODL:n työntekijät ovat hyvin tyytyväisiä sekä työpaikkaansa että tekemäänsä työhön. – Se kertoo siitä, että juuri oikeat työntekijät ovat löytäneet meille töihin ja meillä tehdään monia asioita hyvin, henkilöstö- ja laatupäällikkö Elisa Maukku toteaa.

Vuosittain toteutettava henkilöstökyselyn sisältö on laadittu yhdessä henkilöstön kanssa.

– ODL:n viime vuonna uudistetun strategian yhtenä tavoitteena on erinomainen työntekijäkokemus. Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö on tärkein voimavaramme, joten erinomaiseen työntekijäkokemukseen panostaminen on ensiarvoisen tärkeää. Lähdimme tavoitteen pohjalta tekemään uudenlaista henkilöstökyselyä koko henkilöstön voimin, mikä mittaa työntekijäkokemuksen kannalta henkilöstölle merkityksellisten asioiden tilaa meillä. Monissa perinteisissä henkilöstökyselyissä kysytään asioita, joita johto haluaa tietää, mutta me siis näimme tarpeelliseksi rakentaa kyselyn, missä kysymme juuri niitä asioita, joilla on ennen kaikkea henkilöstölle merkitystä.

Työn merkityksellisyyttä korostaa se, että työntekijät pystyvät hyödyntämään työssään omaa asiantuntijuuttaan, heillä on mahdollisuus kehittyä työssään ja tavoitteet ovat selkeät. Myös esihenkilötyö koetaan hyväksi: esihenkilöt tukevat, ovat hyvin tavoitettavissa ja työssä huomioidaan hyvin eri elämäntilanteet. Työntekijöiden hyvinvointiin vaikuttaa myös se, että työn kuormitus on sopiva ja että he saavat riittävästi tukea ja apua työn tekemiseen.

– Erinomaisen työntekijäkokemuksen eteen tehtävä työ on pitkäjänteistä, eikä hyviä tuloksia saa pitää itsestäänselvyytenä. Aina on parantamisen varaa ja kehitettäviä asioita, Maukku muistuttaa.

Tämän hetken yhtenä kehittämiskohteena onkin yhteisöllisyyden kasvattaminen. ODL koostuu kolmesta eri palvelulinjasta, ODL Liikuntaklinikasta, ODL Yhdessä -palvelusta ja ODL Kiinteistöpalveluista sekä lisäksi hallinnon tukipalveluista. Vaikka henkilöstö sijoittuu saman korttelin alueelle, työntekijät eivät välttämättä kohtaa toisiaan.

– Tarvitsemme muun muassa vielä lisää kanssakäymistä koko organisaation sisällä, vuorovaikutusta, avoimuutta, yhteistyötä, toistemme ja toistemme työn tuntemista Maukku sanoo.

Henkilöstökyselyn tulosten pohjalta ei ole yllätys, että myös suositteluindeksi eNPS on korkea, +57. Suositteluindeksi kertoo, millä todennäköisyydellä suosittelisit ODL:ää työnantajana ystävillesi ja kollegoillesi. Indeksin arvo voi olla -100 ja +100:n välillä. Hyvään tulokseen päästään jo välillä 0–20, yli +40:n arvo on huipputulos.

– Meillä on töissä loistavia, osaavia, yhteen hiileen puhaltavia ammattilaisia. Meillä on merkityksellisiä työpaikkoja ja vahvat arvot. Meillä on dynaaminen ja ketterä organisaatio, joka pystyy nopeasti tarttumaan asioihin ja lähteä viemään kehityskohteita eteenpäin. Kiitos kaikki te huikeat työtoverit!