ODL
Siirry ajankohtaisiin

Nuorten yksinäisyyden jäljillä

Nuorten pahoinvoinnin lisääntymisestä on puhuttu paljon viimeisten vuosien aikana. Kouluterveyskyselyt osoittavat, että esimerkiksi nuorten mielenterveysongelmat ja yksinäisyyden kokemukset ovat lisääntyneet huomattavasti.

Mielenterveyden kriisistäkin on puhuttu, ja erityisen heikoille tässä kriisissä näyttäisivät jääneen tytöt. Kouluterveyskyselyjen mukaan esimerkiksi ahdistuneisuuden ja yksinäisyyden kokemukset ovat selvästi yleisempiä tytöillä kuin pojilla. Myös tyttöjen kokemus osallisuudesta on näyttäytynyt viime vuosien kyselyissä heikompana kuin poikien.

Olemme halunneet Osallisuuden tiekartta- esiselvityshankkeessa pureutua tarkemmin nuorten yksinäisyyden taustalla oleviin syihin. Toteutimmekin hankkeessa maaliskuun 2023 aikana 13–35-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille suunnatun kyselyn, jossa selvitimme Oulun matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa käyvien nuorten kokemuksia ystävyyssuhteiden luonteesta ja tuen saamisesta.

Kyselyn tulosten perusteella nuoret naiset vaikuttaisivat luottavan ystäviinsä vähemmän kuin muut. Vaikka naispuolisilla vastaajilla oli eniten ystäviä, kokivat he myös itsensä keskimäärin yksinäisemmiksi kuin muut vastaajat. Vastanneista nuorista naisista jopa yli 40 % koki itsensä yksinäiseksi. Lisäksi mahdollisuus tehdä ystävien kanssa itseä kiinnostavia asioita näyttäytyi heikompana kuin muilla vastaajilla. Ystävien määrän riittävyyteen puolestaan olivat tyytymättömimpiä miespuoliset vastaajat. He kokivat myös saavansa ystäviltään vähemmän tukea kuin muut vastaajat, kun taas eniten tukea ystäviltä kokivat saavansa sukupuolensa ’muuksi’ määritelleet vastaajat.

Kyselyyn vastanneista nuorista selvä enemmistö oli varsin tyytyväisiä ystävyyssuhteisiinsa. Esimerkiksi noin 81 % kaikista vastanneista koki saavansa tukea ystäviltään. Vaikka nuorten naisten tyytyväisyys ystävyyssuhteisiin näyttäytyi sukupuolivertailussa heikoimpana, olivat erot sukupuolten välillä melko pieniä. Pohdittaessa keinoja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi olisi kuitenkin tärkeää pysähtyä myös nuorten ystävyyssuhteiden ja niihin liittyvien kokemusten äärelle. Nuorten vastaukset herättivätkin pohtimaan, millaisia tekijöitä esimerkiksi ystävyyssuhteissa koetun luottamuspulan ja tuen puutteen taustalla on.

Nuoret saivat myös vapaasti kertoa, mitä he toivoivat ystävyydeltä ja yhdessäololta muiden kanssa. Vastauksia tuli runsaasti, ja alle on poimittu muutamia niistä. Kiitos Oulun ihanat nuoret! <3

 

” Toivon ystävyydeltä arkisia asioita, ruoanlaittoa yhdessä, elokuvien katsomista, pelaamista, fyysistä läheisyyttä, tukea ja jonkun joka kuuntelee kun on paha olla.”

”kavereilla ja itselläni on fiilis että voi olla oma itsensä. pystyy ilmaisemaan tunteita ja mielipiteitä”

”Huumorintajua, ”maailmanpelastus” kahvittelua, mukavaa tekemistä ja välittämistä”

”Että saa olla vapaasti oma itsensä. Mielipiteitä uskaltaa jakaa, vaikka joku olisikin eri mieltä, eikä niistä tuomita. Ystävälle kerrotut asiat pysyvät luottamuksellisena, eikä niitä levitellä eteenpäin jos pyydän sitä. Voin aina tukeutua heihin ja uskallan kertoa heille mitä tahansa. He myös uskaltavat kertoa rehellisesti asioita ja ristiriidat saadaan sovittua asiallisesti keskustellen ilman draamaa.”

 

Näitä samoja asioitahan me kaikki toivomme ystävyydeltä, eikö vain? =)

Aurinkoista ja rentouttavaa kesän jatkoa kaikille!