ODL
Siirry ajankohtaisiin

Neuromoninaisuus työelämän ajankohtaisena ilmiönä

Neuromoninaisuus, josta käytetään myös käsitteitä neurodiversiteetti ja neuroepätyypillisyys, on ihmiskunnan neurokehityksellistä erilaisuutta eli käytännössä aivojen erilaisuutta. Se kattaa kaikki neurotyypit aina autismista ADHD:hen ja oppimisvaikeuksiin. Neuromoninaisuus kuitenkin koskettaa meitä kaikkia, koska kyseessä on ominaisuuksien spektri, ja me kaikki olemme jossain kohdassa neuromoninaisuuden janalla. Sen huomioiminen onkin tärkeää, jotta ymmärrämme, miten aivojemme erilaiset ominaisuudet ilmenevät erilaisina vahvuuksina.

Työhönvalmentajina kohtaamme työssämme hurmaavia, mielenkiintoisia ihmisiä. Neuromoninaiset ihmiset ovat monimuotoisia ja ainutlaatuisia yksilöitä, joiden aivot toimivat eri tavalla kuin valtaväestön. Kohtaaminen neuroepätyypillisen ihmisen kanssa voi olla rikastuttava kokemus, kun otamme huomioon heidän tarpeensa ja vahvuutensa.

kolme kuvitettua ihmistä, nauha, kolmio, muotoja

Neuromoninaisuuden haasteet ja hyöty työelämässä

Neuromoninaisuudesta liikkuu myyttejä ja uskomuksia, ja nämä voivat aiheuttaa turhia väärinymmärryksiä ja ristiriitoja neuromoninaisen palkkaamisessa työtehtävään. Osalla ihmisistä voi olla vielä uskomuksia, että ADHD on sairaus, kaikilla vilkkailla ihmisillä on ADHD, kaikki autismin kirjon henkilöt ovat matikkaneroja tai eivät koskaan katso silmiin, eivätkä ymmärrä huumoria. Lisäämällä ja hankkimalla osaamista ja tietoutta mahdollistamme entistä monimuotoisempia työyhteisöjä sekä lisäämme osallisuutta yhteiskunnassamme. Työympäristöissä tarvitaan lisää tietoa ja konkreettisia keinoja neuromoninaisuuden huomioimiseksi.

Mietitään hetki asiaa työnantajan roolista käsin. Miltä kuulostaisi saada työntekijöiksi henkilöitä, joilla on seuraavanlaisia vahvuuksia ja ominaisuuksia?

Henkilöitä, joilla on kykyä nähdä ja tuoda työyhteisöön erilaisia näkökulmia ja ajattelutapoja, jotka voivat olla edistämässä luovuutta ja innovaatioita. Tarkkaavaisuus ja keskittymiskyky ovat ominaisuuksia, joiden avulla henkilö voi keskittyä pitkiä aikoja samaan asiaan. Olisivatko nämä arvokkaita ominaisuuksia esimerkiksi projektityössä? Entäpä keskittymistä vaativassa pitkäjänteisessä kehitystyössä tai tuotannollisissa tehtävissä, joissa sama työvaihe toistuu usein samanlaisena? Neuromoninaisuus voi opettaa meille kaikille joustavuutta ja sopeutumiskykyä erilaisiin tilanteisiin ja haasteisiin, josta voi hyötyä koko työyhteisö.

kaksi ihmistä, joilla toisella silmälasit ja kuulokkeet kaulalla. He katsovat taulua seinällä.

Neuromoninaisuuden huomioiminen työhönvalmentajan työssä

Työhönvalmentajina tuemme työnhakijoita työnhaussa ja työllistymisessä. Tämä voi sisältää ansioluettelon laatimista, työpaikan etsimistä ja työhaastatteluihin valmistautumista. Voimme olla tärkeässä roolissa vahvistamassa työnhakijan itseluottamusta ja tietoisuutta työnhakijan oikeuksista. Työpaikalla voimme auttaa uutta työntekijää sopeutumaan työympäristöön ja löytämään hänelle parhaiten sopivat työskentelytavat, olipa hän sitten neurotyypillinen tai neuroepätyypillinen.

Neuroepätyypilliset ihmiset tarvitsevat usein yksilöllistä tukea työllistyäkseen. Meidän on tärkeää olla tietoisia neuromoninaisuudesta ja ymmärtää, miten se voi vaikuttaa yksilöiden työkykyyn ja työllistymiseen.  Lisäämällä tietoisuutta neuromoninaisuudesta otamme askeleen kohti inklusiivisempaa ja tuottavampaa työelämää.

Meillä työhönvalmentajilla on tärkeä rooli neuromoninaisuuden huomioimisessa. Pyrimme tunnistamaan yksilöiden vahvuudet ja tarpeet sekä räätälöimään tukitoimet heidän yksilöllisen tilanteensa mukaan. Tämä auttaa luomaan parempaa tukea ja ohjausta työhönvalmennuksessa.

Työhönvalmentajina voimme tukea ja auttaa työnantajaa muokkaamaan työpaikkaa neuromoninaisuuteen liittyviin tarpeisiin sopiviksi tarjoamalla opastusta ja ohjausta. Esimerkiksi selkeiden työohjeiden laatimisessa, hiljaisten tilojen luomisessa sekä joustavien työaikojen mahdollistamisessa. Yhdessä työnantajan ja työntekijän kanssa kartoitamme yksilön tarpeet, ja voimme osallistua myös työntekijän työtehtäviin ja työyhteisöön perehdyttämiseen.

Me työhönvalmentajat voimme viedä työyhteisöön ymmärrystä neuromoninaisuudesta ja auttaa näin luomaan inklusiivista ilmapiiriä ja edistää yhteistyötä ja koko työyhteisön hyvinvointia. Koulutukset ja tietoiskut lisäävät työyhteisön ymmärrystä siitä mitä neuroepätyypillisyys tarkoittaa ja miten se voi näkyä arjessa. Tietoisuus auttaa ymmärtämään erilaisuutta ja vähentää ennakkoluuloja.

Kaksi ihmistä, katsovat tietokonetta hämärässä huoneessa.

Havaintoja:

  • Olemalla läsnä ja kuuntelemalla osoitat olevasi avoin erilaisille näkökulmille. Jokainen meistä kokee maailman eri tavalla, niin myös neuroepätyypilliset ihmiset. Osoittamalla empatiaa ja kunnioitusta kerrot halustasi ymmärtää.
  • Tiedonhankinta neuromoninaisuudesta ja erilaisista diagnooseista, kuten ADHD, autismi, dysleksia jne. auttaa ymmärtämään paremmin, miten voit tukea heitä.
  • Käyttämällä selkeää ja suoraa kieltä sekä välttämällä monimutkaisia ilmaisuja helpotetaan kommunikaatiota. Anna tarvittaessa lisäaikaa ymmärtämiseen.
  • Tarjoamalla mahdollisuuksia joustaviin työaikoihin, työtehtävien räätälöintiin ja erilaisiin työskentelytapoihin auttaa neuroepätyypillisiä ihmisiä menestymään.
  • Inklusiivinen työympäristö huomioi erilaiset tarpeet. Hiljaiset tilat auttaisivat meistä jokaista keskittymään ja mahdollisuudet taukoihin vähentävät kuormitusta.
  • Arvosta jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta ja osaamista. Kunnioita jokaisen vahvuuksia ja anna tilaa loistaa omalla tavallaan.
  • Uskalla kohdata ja kuuntele! Kohtaaminen neuroepätyypillisen ihmisen kanssa voi avata silmiä uusille näkökulmille ja mielenkiintoisille keskusteluille.

 

Neuromoninaisuus on ajankohtainen ilmiö myös työelämässä, ja sen huomioimisesta hyötyvät kaikki. Kun huomioimme erilaiset tarpeet ja vahvuudet, luomme parempaa työympäristöä ja voimme saavuttaa tuloksia yhdessä. Työhönvalmentajina toimimme tarvittaessa pehmentävänä tekijänä työelämän ja työntekijän välissä, kohtaamisia helpottaen. Luodaan yhdessä työllistymisen mahdollisuuksia ja inklusiivisempaa yhteiskuntaa!

Kirjoittajat: Työhönvalmentaja Kristiina Tuukkanen ja Työpajoilta työelämään -tiimi

ODL:lla käynnistyi huhtikuussa 2023 uusi työ- ja opiskelupolkujen rakentumista edistävä Työpajoilta työelämään -hanke. Hankkeen tavoitteena on tukea osallistujien työllisyyttä ja työllistymistä edistäviin palveluihin kiinnittymistä. Hanke tarjoaa yksilöllistä ohjausta ja mahdollisuuden osallistua ryhmämuotoiseen työhönvalmennukseen. Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2023-28.2.2026. Hanke on uuden ESR+ -ohjelmakauden hanke ja sitä osa rahoittaa Oulun kaupunki ja Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr. Lisätiedot hankkeesta: odl.fi/tyopajoilta-tyoelamaan

 

Lähteet:

Neuromoninaisuus työelämässä — Neuromoninaiset

[Linkki: https://www.neuromoninaiset.fi/neuromoninaisuus-tyoelamassa]

Miksi neuromoninaisten tukeminen työssä kannattaa?

[Linkki: https://www.neuromoninaiset.fi/blogi/miksi-neuromoninaisten-tukeminen-tyossa-kannattaa]

Kun työnantaja huomioi neuromoninaisuuden, kaikki hyötyvät – TEK

[Linkki: https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/kun-tyonantaja-huomioi-neuromoninaisuuden-kaikki-hyotyvat]

Neurodiversiteetti työelämässä – GOFORE

[Linkki: https://gofore.com/neurodiversiteetti-tyoelamassa/]

Onko neuroepätyypillisyys vaiettu aihe työpaikoilla? Monimuotoisuus pitää valjastaa vahvuudeksi – GOFORE [Linkki: https://gofore.com/uutiset/onko-neuroepatyypillisyys-vaiettu-aihe-tyopaikoilla-monimuotoisuus-pitaa-valjastaa-vahvuudeksi/]

10 Myyttiä neurodiversiteetistä – Toisintekijät

[Linkki: https://toisintekijat.fi/10-myyttia-neurodiversiteetista/]