ODL
Siirry ajankohtaisiin

Muutos-hanke tukemassa maaseudun yrittäjien kokonaisvaltaista hyvinvointia

Muutos-hanke eli Muutoskyvykkyydellä hyvinvointia ja kestävyyttä maaseudun yritystoimintaan -hanke on tulossa päätökseensä. Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa hankkeessa päätoteuttajana on toiminut Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ODL Liikuntaklinikka sekä ProAgria Oulu. Lisäksi hanketta on rahoittanut LähiTapiola.

Hankkeen kohderyhmänä on ollut Pohjois-Pohjanmaan maaseudun pk sekä mikroyritykset ja toiminta kohdentui erityisesti maatalousyrityksiin. Hanke on toiminut 1.4.2022-31.8.2023 välisellä ajalla.

Hankkeessa oli tarjolla moniammatillista tukea maaseudun yrittäjille; ProAgria Oulu toi hankkeeseen eritysosaamista talouden ja yritysjohtamisen saralta, mielen hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistämisestä vastasivat Diakin asiantuntijat ja ODL Liikuntaklinikka vastasi yrittäjien fyysisen hyvinvoinnin ja terveellisten elintapojen tukemisesta. Hankkeen tavoitteena oli yrittäjien liiketoiminta- ja johtamisosaamisen kehittäminen, työkyvyn edistäminen, työssä jaksamisen sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen.

87 henkilöasiakasta ja 49 yritysasiakasta osallistui hankkeen toimintaan.  Hankkeessa havaittiin, että suurimpana haasteena yrittäjien hyvinvoinnille on työn kokonaiskuormitus, joka korostuu etenkin sesonkiaikana.  Varsinkin parin viime vuoden aikana yrityksen taloudelliset haasteet ovat osalle yrittäjistä olleet hyvinkin raskaita koronapandemian ja Ukrainan sodan vuoksi.  Yrittäjän voimavarat kohdistuvat usein yrityksen hyvinvointiin oman hyvinvoinnin jäädessä taka-alalle. Kokonaiskuormituksen hallintaa sekä hyvinvointia ja jaksamista tukevia elintapoja käsiteltiin hankkeeseen osallistuneiden kanssa ryhmä- ja yksilöohjauksissa.

Hankkeen tuotoksena koottiin verkkosivuille Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin -työkalupakki. Työkalupakista löytyy vinkkejä työkyvyn tukemiseen sekä eri vaihtoehtoja yrityksen muutostilanteiden hallintaan. Materiaalien pääpaino on kehon ja mielen hyvinvoinnin sekä taloudellisen tasapainon vaalimisessa. Myös haastavat ja kriisiytymässä olevat tilanteet on nostettu esille, kuten yritystoiminnan alasajo ja kriisit henkilökohtaisessa elämässä. Työkalupakista löytyy myös hankkeessa tuotetut podcast-jaksot ja webinaaritallenteet, jotka ovat keränneet jo useita satoja kuuntelu- ja katselukertoja.

Vaikka Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin -työkalupakki on suunnattu maaseudun yrittäjille, voi materiaalia hyödyntää laajasti eri kohderyhmille etenkin kehon ja mielen hyvinvoinnin osalta. Materiaalit ovat kaikkien hyödynnettävissä osoitteessa https://muutosmaaseudulla.diak.fi/tyokalupakki/ .

 

Roosa Luusuaniemi, projektityöntekijä, Muutos -hanke

Jenna Ojala, projektityöntekijä, Muutos -hanke