ODL
Siirry ajankohtaisiin

Miten rakentuu terveyttä tukeva asuinympäristö?

Minkälaiset asiat ovat sinulle tärkeitä arkiympäristössäsi? Ehkäpä luonnon läheisyys, palvelujen helppo saatavuus, tutut ihanat naapurit, oma rauha, pihalla kasvava ikivanha puu. Ei ole yhdentekevää minkälaisessa ympäristössä teemme työtämme, vietämme vapaa-aikaamme tai hoidamme arjen asioita. Useissa tutkimuksissa on todettu, että tietynlainen ympäristö aktivoi meitä liikkumaan. Toisissa ympäristöissä on enemmän paikkoja, joissa voimme tarvittaessa hengähtää tai viettää aikaa luonnon keskellä. Toiset ympäristöt mahdollistavat sosiaaliset kohtaamiset ja tarjoavat helpommin mahdollisuuden saada tukea ja apua arjen eri tilanteisiin. Toki ennen kaikkea on tärkeää, että saa asua sellaisessa ympäristössä, minkä kokee juuri itselleen hyväksi, olipa se sitten kaupungin keskustassa, lähiössä tai maalla peltojen keskellä.

Asuinalueen yleinen ilmapiiri ja sosioekonomiset tekijät ovat useiden tutkimusten mukaan yhteydessä koettuun, fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen.  Asuinympäristön tarjoamat mahdollisuudet, palveluiden ja sosiaalisten kanssakäymisten muodossa, stressiä aiheuttavien tai sitä helpottavien tekijöiden tai terveyskäyttäytymisen, kuten fyysisen aktiivisuuden, muokkaajina, vaikuttavat hyvinvointiimme. Kun kävelytiet ovat kunnossa ja palvelut lähellä, on mukava lähteä lenkille ja hoitaa siinä samalla pari arkista asiaa. Kaupungeissa asuinalueiden käveltävyys onkin nostettu keskeiseksi tekijäksi, joka edesauttaa asukkaiden lihasvoimin tapahtuvaa liikkumista, ja sitä kautta hyvää terveyttä. Myös vihreiden alueiden hyvä saavutettavuus on nostettu esille yhtenä mielenterveyttä, fyysistä terveyttä sekä fyysistä aktiivisuutta kohentavana asiana. Vihreät alueet tarjoavat mahdollisuuden paitsi rauhoittumiseen luonnon keskellä, myös kosketuksen luonnon mikrobeihin, joilla voi olla positiivisia vaikutuksia vastustuskykyymme.

Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa RECIPE-hankkeessa pääsemme tutkimaan miten erityisesti kaupunkien asuinympäristöjen rakennetun ja luonnollisen ympäristön piirteet ovat yhteydessä ihmisten fyysiseen aktiivisuutteen, koettuun hyvinvointiin sekä immunologiseen terveyteen. Tutkimushankkeessa päästämme myös tutkittavat ääneen ja kartoitamme Oulun ja Helsingin kaupungeissa asuvilta ihmisiltä heidän mielipaikkojaan sekä tärkeitä paikkojaan ulkoilla heidän kotikuntansa alueella.

Kaupungistuminen on edelleen kasvava trendi, vaikkakin koronapandemian myötä myös liikettä kohti maaseutumaisempia alueita on ollut nähtävissä. Tärkeää olisikin selvittää miten voisimme tehdä kaupunkiemme asuinalueista vieläkin viihtyisämpiä ja terveellisempiä paikkoja asua, ja minkälaisia asuinalueiden tulisi olla, jotta ne tukisivat ihmisiä erilaisissa tilanteissa ja auttaisivat selviämään parhaalla mahdollisella tavalla myös yllättävissä olosuhteissa. Näihin kysymyksiin haemme vastauksia myös RECIPE-hankkeessa.