ODL
Siirry ajankohtaisiin

Minun Merkityksellinen Elämäni

Minun Merkityksellinen Elämäni

Mistä minun elämäni merkityksellisyys löytyy ja mitkä asiat vahvistavat minua? Teimme aiheesta Merke 2 hankkeen osallistujien kanssa yhteisprojektin, jossa he saivat tuoda näkyväksi kuvin, videoin ja tarinoin heille merkityksellisiä asioita. Yhteisprojektiin osallistui yhteensä 15 henkilöä ja loput olivat ”hengessä mukana”. Tämä oli kaikkien mielestä mahtava yhteisprojekti ja tuotos on julkaistu ODL Youtubessa!

Elämän merkityksellisyys on niissä asioissa, joiden parissa ja äärellä ihminen kokee elämänsä mielekkääksi. Tärkeitä tapahtumia ja asioita ovat ne, joissa tai joiden kautta henkilö on voinut toteuttaa itseään ja elämäänsä. Samoin kaikki sellainen, jossa on voinut nähdä omien arvojensa ja elämänkatsomuksensa toteutuvan. Merkityksellistä on osallisuus tärkeinä pitämiin ihmisiin ja tapahtumiin. Kaikki tämä muodostaa sisällön ihmisen elämälle ja luo jokaiselle henkilökohtaisen elämäntarinan.

Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen on kaikkien ihmisten yhtäläinen oikeus ja tarve. Merkityksellinen elämä ei tarkoita onnen tai menestyksen tavoittelua, vaikka merkityksen löytäminen tuo usein tullessaan onnenkin. Pääasia on, että tavoittelee itselleen hyvää mieltä tuovia asioita, joiden kautta hyvyys leviää ympäristöönkin ja ihminen voi kokea levollisesti olevansa osa jotain suurempaa.

Ihminen tarvitsee yhteyttä muiden kanssa yhteenkuuluvuuden tunteen lisäämiseksi. Tarinoiden kertomisen avulla ihmiset jäsentävät maailmaa ja tuovat näkyväksi hyvää tekeviä asioita. Omasta elämästä kerrottujen tarinoiden sävyä on myös mahdollista muuttaa, kun jättää negatiiset asiat vähemmälle huomiolle ja lisää myönteisten asioiden esiintuomista, antaen niiden vahvistaa omaa minäkuvaa.

Yhteisprojektillamme halusimme lisätä Merkeläisten mahdollisuuksia kertoa omasta elämästään osana yhteistä taivaltamme ja saada esiin aihioita, joiden kautta voisimme yhdessä lisätä kaikkien hyvinvointia. Projektissamme keskeisiksi elämän merkityksellisyyttä lisääviksi teemoiksi nousivat seuraavat asiat:

”Vahva luontoyhteys ja elävä tuli antavat voimaa”

”Elämän hetket yksin tai yhdessä muiden kanssa tuovat turvaa”

”Matkustaminen, mökkeily ja oma kaupunki virkistävät”

”Kädentaidoilla ja harrastuksilla kaikkea kivaa päiviin”

Projektimme tuotoksena syntynyt video on katsottavissa ODL:n YouTubessa (kesto 07:38). https://youtu.be/U3moQb6cU_0

Yhden Merkeläisen sanoin; ” Kohtaa itsesi lempeästi, olet sen arvoinen” ja ”Kukaan muu ei ole sinä ja se on voimasi”. Jos haluamme löytää merkityksellisyyttä elämästämme, meidän täytyy katsoa niin sisään kuin uloskin päin.

Merke 2 palvelut löytyvät täältä: https://odl.fi/palvelut/apua arkeen ja elämään & tukea työelämää varten

Hanketiedot löytyvät täältä:  https://odl.fi/hankkeet/odl-yhdessa/merke-2-merkityksellista-elamaa/

Ulla Kaipainen, projektipäällikkö, Merke 2 hanke