ODL
Siirry ajankohtaisiin

”Menen vaikka ahdistaa”

Muutoksia arjessani – Yhdistämö-hankkeen nuorten tarinoita vol. 6

Yhdistämö on nuorten aikuisten osallisuuden sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen tähtäävä kehittämishanke. Kehittämistyötä toteutetaan osallistaen ja vuorovaikutuksellisin menetelmin. Blogisarjan tavoitteena on tuoda näkyväksi nuorten tarinoita muutoksista. Teksti on kirjoitettu yhdessä nuoren kanssa tilanteessa, jossa nuori on ollut hankkeessa noin 5 kuukauden ajan. Lähtötilanteen ja muutoksen arvioinnissa on hyödynnetty 3X10D-kyselyä sekä kysymyksiä 1) Millä tavoin muutos näkyy arjessasi? 2) Mitä vaikutuksia tällä on ollut hyvinvointiisi? 3) Mikä on mahdollistanut muutoksen, mikä oli ratkaisevaa?

Ennen kuin tulin mukaan toimintaan välttelin sosiaalisia tilanteita. Kun tulin mukaan, päätin yrittää mennä mukavuusalueen ulkopuolelle. Olen mennyt kohtaamispaikkaan ja osallistunut erilaisiin työpajoihin, vaikka minua on ahdistanut, jännittänyt ja pelottanut. Olen huomannut, että kun kohtaamispaikan ohjaajat ovat tulleet tutuksi, minua ei ole enää niin paljon ahdistanut. Olemme myös ohjaajan kanssa tutustuneet minulle uusiin paikkoihin, jotta uskaltaisin joskus mennä niihin yksin. Vieraiden ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa oleminen on minulle hankalaa ja menin siitä lukkoon. En edelleenkään puhu vieraille ihmisille oma-aloitteisesti, mutta nykyään pystyn vastamaan, jos joku muu aloittaa keskustelun.  Minua on auttanut se, että viikoittaisten tapaamisten myötä ohjaaja tuli tutuksi ja tutun ohjaajan kanssa on helpompi uskaltaa tehdä uusia asioita.

-P

 

Kuva Pixabay, nuoren valinta

Yhdistämö on nuorten aikuisten osallisuuden sekä työ -ja toimintakyvyn vahvistamiseen tähtäävä kehittämishanke. Kohderyhmänä ovat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat 18–35-vuotiaat oululaiset, erityisesti paljon palveluita tarvitsevat nuoret aikuiset sekä heidän kanssaan työskentelevät. Asiakastyössä hyödynnetään voimavara- ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä ja osallistavia työskentelytapoja. Hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto, Oulun kaupunki sekä Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr ja Diakonia-ammattikorkeakoulu.