ODL
Siirry ajankohtaisiin

Kotona asuvat ikäihmiset yhä yksinäisempiä – KotiKummit ovat auttaneet yli sadan oululaisen arjessa

Ikäihmisten yksinäisyys on valtava haaste, johon pyritään vastaamaan sekä julkisen että kolmannen sektorin olemassa olevien resurssien voimin. Yhä useampi ikäihminen kokee yksinäisyyttä, ja erityisesti kotona asuessa yksinäisyys voi tulla yllättäenkin vastaan esimerkiksi puolison menehtyessä. Yksinäisyyden kokemuksella voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus ihmisen toimintakykyyn.

ODL:n päätoteuttaman, kolmivuotisen Kotikummit-hankkeen toiminta päättyy 31.07.2024. Hankkeen lopputapahtuma järjestetään keskiviikkona 22.5.2024 klo 12.00–15.30 yhteisötalo Aleksinkulmassa osoitteessa Aleksanterinkatu 9, Oulu.

Tavoitteena yksinäisyyden lievittäminen

KotiKummit-hankkeen tavoitteena on ollut oululaisten kotihoidon asiakkaana olevien yli 65-vuotiaiden ikäihmisten yksinäisyyden lievittäminen ystävätoiminnan keinoin. Hankkeen aikana on yhdistetty yli 100 oululaista ystävää kaipaavaa ikäihmistä sekä vapaaehtoisena ystävänä toimivaa.

Vapaaehtoistoiminnalla on suuri rooli ja potentiaali kestävän hyvinvoinnin rakentajana, mutta nyt se on vaarassa romahtaa. Yli kolmen miljardin arvoinen vapaaehtoistoiminta on uhattuna hallitusohjelman leikkausten seurauksena.

Kotikummit yhdistää erilaisia toimijoita

KotiKummit-hankkeessa on tehty myös oppilaitosyhteistyötä, josta mukaan toimintaan on lähtenyt yli 30 opiskelijaa. Opiskelijat ovat samalla suorittaneet vapaaehtoistoiminnan kurssia ja saaneet näin opintoihinsa suoritusmerkinnän.

KotiKummit-hankkeen toiminnassa on ollut mukana yli 10 oululaista yritystä, jotka päässeet mukaan yhteiskuntavastuulliseen toimintaan tätä kautta. Ikääntyneet ovat nauttineet kovasti esimerkiksi pullakahvilahjakorteista tai mahdollisuudesta päästä teatteriin, elokuviin tai musiikkiesitykseen.

Hankkeen osatoteuttajana toimineen Diakonia-ammattikorkeakoulun myötä hanke on pystynyt lisäämään myös vapaaehtoisten tietämystä erilaisiin ikääntymiseen liittyviin teemoihin, kuten muistisairaan kohtaamiseen tai tavanomaisimpiin ensiaputilanteisiin liittyen.

Vapaaehtoisen pienen teon valtava vaikutus

Hankkeen projektipäällikkö, ODL:n Riikka Kesonen haluaa korostaa ystävätoiminnan yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Hyvinvoinnin lisääntyminen vähentää monenlaisia yhteiskunnan kustannuksia sosiaali- ja terveyspalveluissa.

– Hankkeen mahdollistama ystävätoiminta on ollut valtavan merkityksellistä sekä ikääntyneelle, mutta myös mukana olevalle vapaaehtoiselle ystävälle. Yksi vapaaehtoinen kommentoikin, kuinka pienellä teolla on KotiKummit-toiminnassa ollut ikääntyneelle valtavan suuri merkitys ja ilo, joka tuo piristystä ja hyvää mieltä pitkälle arkeen. Suuri kiitos jokaiselle toiminnassamme mukana olevalle vapaaehtoiselle!

Kehittämishankkeen toiminta-ajan päättyessä heinäkuuhun 2024 tavoitteena on kuitenkin ystävätoiminnan jatkuminen myös vastaisuudessa. Eräs mukana oleva ikäihminen kommentoi:

– Mikä ihme ja onni, että sain tämmöisen ystävän. Joka ihan vapaaehtoisesti tulee käymään ja välittää toisesta.

– Parasta on huomata, kuinka me molemmat odotamme näitä hetkiä, ja sitä usein myös ääneen ihmetellään, miten juuri meistä tulikaan ystävät, KotiKummi-vapaaehtoinen puolestaan kertoo.

KotiKummit on kolmevuotinen STEA-rahoitteinen hanke, joka kohdistuu koko Oulun alueelle 01.08.2021–31.07.2024. Hankkeen suunnittelussa on käytetty mallina Lahden Diakonialaitoksen KotiKummit-hanketta. ODL Säätiö on hankkeen päätoteuttaja. DIAK toimii hankkeessa osatoteuttajana.

Lue lisää KotiKummeista: Kotikummit-hanke – ODL