ODL
Siirry ajankohtaisiin

Työpajoilta työelämään: uraauurtavia keinoja työhön kiinnittymiseen

Työpajoilta työelämään -toiminnan avulla ODL tukee pitkään työttömänä olleita oululaisia omannäköisilleen työllisyys- ja koulutuspoluille.

two young women sitting at a table looking at something on a phone screen

Suomessa pitkään työttömänä olleiden ryhmä yhä moninaisempi

Palvelun asiakkaat kohdataan yksilöinä. Koska pitkään työttömänä olleiden oululaisten taustat ovat moninaiset, Työpajoilta työelämään -toiminnan osallistujat hyötyvät sisällöltään ja kestoltaan vaihtelevasta tuesta kiinnittyessään uudelleen työelämään. Toiminta on suunniteltu inhimillistämään osallistuvan yksilön kokemusta sekä keventämään pitkään jatkuvan työttömyyden taloudellista kuormaa myös yhteiskunnan tasolla.

”Uuden hallitusohjelmankin yksi keskeinen teema on se, että hyvinvointi syntyy työstä. — Toistaalta, esitetyt muutokset tukijärjestelmissä voivat vaikuttaa monin eri tavoin täsmätyökyvyn hyödyntämisen mahdollisuuksiin”, pohtii toiminnan taustalta löytyvän hankkeen projektipäällikkö Riitta Engman.

a man with long black curly hair smiling at someone with long blond wavy hair

Tavoitteena työntekijän riittävä jaksaminen

Työpajoilta työelämään -toiminnan taustalla on ajatus, ettei ihminen ole aina joko työkyvytön tai -kykyinen, vaan esimerkiksi riittävän jaksava juuri sen hetken työtehtäviinsä nähden. Toiminnan kohderyhmään kuuluu erityisesti nuoria, maahanmuuttaneita ja täsmätyökykyisiä osallistujia.

Osalla osallistujista tavoitteena on heti työllistyä kokoaikaisiin tehtäviin, toisille puolestaan räätälöidään jokaisen yksilöllistä osaamista ja jaksamista vastaavia työtehtäviä. Tarkoituksena on saada osallistujien täysi osaamispotentiaali käyttöön vahvistaen samalla itsemyötätuntoa, positiivista sisäistä puhetta ja uskoa omiin kykyihin. Näiden pohjalta syntyvät onnistumisen kokemukset tukevat pitkälle.

Työpajoilta työelämään -hankkeessa kehitetäänkin uudenlaisia tuettuja tapoja hakea töitä ja päästä mukaan työelämään. Kehittämistyön osalta keskeisessä roolissa on työnantajien kanssa tehtävä yhteistyö.

two women sitting at a table in a cafe, looking at something on a phone screen and laughing

Yritykset mukana kehittämisyhteistyössä alusta saakka

Yritysten tarpeiden kartoittaminen työvoiman suhteen on tärkeä osa toimintaan liittyvää yritysyhteistyötä. Mukaan on haettu yrityksiä toimialoilta, joilla on selkeä työvoimapula. Rekrytoinnin haasteita kokeneissa yrityksissä on tavoitteena järjestää seinätöntä työpajatoimintaa.

Työpajoilta työelämään -hankkeessa kehitetään myös täysin uudenlaista Green Care -työpajakonseptia, jonka keskiössä on vihreään siirtymään ja yhteiskuntavastuuseen pohjaava toiminta. Ensimmäinen Green Care -pilottityöpaja on jo käynnistynyt. Kokonaisuus kehittyy yhteistyössä Oulun alueen yritysten ja yhteisöjen kanssa.

three people in their 30s and 40s outside in front of a building gathered around a laptop

Hyvät käytänteet jakoon niin yritysten kuin työllisyyspalveluidenkin kesken

Lokakuussa Oulun työllistämistoiminnot ja yritysten edustajat kokoontuivat aamukahvien merkeissä BusinessAsemalle keskustelemaan työvoiman tavoittamisesta ja työllistymisen tukemisesta. Tapahtumassa oululaiset yritykset jakoivat kokemuksiaan maahanmuuttaneiden työllistämisestä. Tilaisuuden järjestivät Työpajoilta työelämään ja Motio-hanke.

Työpajoilta työelämään -toiminnan erityispiirteisiin kuuluu työnhakijan tarpeiden mukaan räätälöity palvelu. Tähän voi kuulua vaikkapa osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen sekä palkan ja työajan neuvottelemisen tuki. Työsuhteen aloitukseen asti jatkuvan ohjauksen mahdollisuus kiinnosti paikalla olleita yrityksiä.

kaksi nuorta naista istuu kahvilassa ja nauraa

Lokakuisilla aamukahveilla rohkaistiin rekrytointeihin äidinkieleen katsomatta

Maahanmuuttaneiden työllistymisen hyviä käytänteitä olivat yrittäjien aamukahveilla jakamassa Radisson Blu, Lindström ja Kaleva Media. Lindströmillä työkielinä käytetään suomea, englantia ja ukrainaa. Kaikki työntekijäviestintä tapahtuu kolmella kielellä, jolloin työn arki pääsee rullaamaan saumattomasti. Kaleva Median jakelussa puolestaan koko henkilöstö, myös suomea äidinkielenään puhuvat, käyttävät työssä ensisijaisesti englantia. Kuitenkin perehdytyksen tapahtuessa työpareittain, uusia työntekijöitä päästään monikulttuurisessa ympäristössä ohjaamaan usein heidän omilla äidinkielillään.

Oulun Radisson Blu -hotellissa pidetään huoli siitä, että alalle kouluttautumisesta ja esihenkilöasemaan etenemisestä kiinnostuneilla työntekijöillä on siihen mahdollisuus äidinkielestä tai kansalaisuudesta riippumatta. Absoluuttinen syrjimisen kielto on osa työyhteisön kaikkea toimintaa, ja luottamusta sekä yhteisöllisyyttä pyritään rakentamaan ja pitämään yllä aktiivisesti. Hotellin kokemuksen mukaan satsaukset ovat näkyneet positiivisena kehityksenä liiketoiminnassa: motivoituneet ja sitoutuneet työntekijät ovat avain korkeaan asiakastyytyväisyyteen.

Kaikki yritykset korostivat, ettei optimaalisen tiimin koostamisessa ratkaisevaa ole työnhakijoiden kielitaito tai kansallisuus, vaan sopiva osaaminen ja asenne. ”Työllisyyshankkeiden yhdessä järjestämä aamiaistilaisuus oli hieno osoitus yhteistyön merkityksestä tiedon ja kokemusten jakamisessa monimuotoisista työyhteisöistä. Mukana olleiden työnantajien myönteiset kokemukset toivottavasti kannustavat myös muita työnantajia rohkeasti rekrytoimaan sopivan asenteen ja osaamisen omaavia työntekijöitä vaikkapa äidinkieleen katsomatta”, toivoo projektipäällikkö Riitta Engman.

kaksi hymyilevää ihmistä aurinkoisella sisäpihalla

Työpajoilta työelämään -palveluista voit lukea lisää täältä.

1660-vuotiaille heikossa työmarkkina-asemassa oleville oululaisille suunnatun Työpajoilta työelämään -hankkeen toteuttaa Oulun Diakonissalaitoksen säätiö vuosina 2023–2026. Omarahoituksen lisäksi hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ESR+ ja Oulun kaupunki.