ODL
Siirry ajankohtaisiin

Keikka-apua ikääntyneille Oulussa jo 10 vuoden ajan

ODL Vapaaehtoistoiminnan Keikka-apu juhlistaa 10-vuotista matkaansa oululaisten ikääntyneiden ja vapaaehtoisten parissa.

Keikka-apu alkoi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustamana hankkeena vuonna 2014. Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena oli ikääntyneiden kotona selviytymisen tukeminen ja yksinäisyyden lievittäminen. Vuodesta 2018 lähtien Keikka-apu on saanut STEAlta pysyväisluonteista Ak-avustusta. Keikka-apu -toimintamallin on kehittänyt HelsinkiMissio.

Keikka-apu on vapaaehtoisen kanssa toteutettavaa kertaluonteista apua yli 65 -vuotiaille kotona asuville oululaisille sekä pilottina liminkalaisten ja tyrnäväläisten Ouluun suuntautuville keikoille. Keikka-apu -toiminnassa edistetään kotona asuvien yli 65-vuotiaiden itsenäisen ja hyvän arjen toteutumista, autettavan osallistumista, toimintamahdollisuuksia sekä lievitetään yksinäisyyden kokemusta. Ei tehdä asioita kenenkään puolesta, vaan yhdessä. Erään ikääntyneen läheisen sanoin:

– Olette arjen enkeleitä!

Apua ja tukea saa konkreettisiin tarpeisiin, kuten saattajaa terveydenhuoltopalveluissa käynneille, seuraa kauppa- tai asiointireissuille, ulkoiluun, konsertteihin tai pieniin kodinaskareihin.

Vapaaehtoiset kokevat merkityksellisyyttä

Keikka-apu tarjoaa vapaaehtoisille mahdollisuuden mielekkääseen keikkavapaaehtoistoimintaan, jota voi toteuttaa itselle sopivina ajankohtina ja eri elämäntilanteissa. Keikka-avun vapaaehtoisille tarjotaan tukea ja perehdytystä, työnohjausta ja virkistystä, yhteisöllisyyttä ja välittämistä.

Vapaaehtoiset kokevat, että he saavat auttamisesta itselleen vielä enemmän: mukavaa ja merkityksellistä tekemistä, hyvän mielen ja kivan yhteisön, johon kuulua.

– Tunnen itseni tärkeäksi, kun voin auttaa, kertoo eräs vapaaehtoinen.

Yhteiskunta hyötyy keikkavapaaehtoistoiminnasta myös rahallisesti

Vuosien 2022–23 aikana Kuntoutussäätiön tutkija Juha Klemelä suoritti keikkavapaaehtoistoiminnan SROI-analyysin. SROI-arviointimenetelmän avulla määriteltiin ja arvioitiin keikkavapaaehtoistoiminnan tuottamat yhteiskunnalliset hyödyt rahallisesti. Lopullinen raportti tutkimuksesta julkaistaan vuoden 2024 aikana.

Lue lisää Keikka-apu -toiminnasta: Keikka-apu yli 65-vuotiaille – ODL