ODL
Siirry ajankohtaisiin

Kehon ja mielen hyvinvointia ukrainalaisille

Toiminnallista Keho ja mieli -ryhmää pilotoitiin sovelletusti Traumakuntoutus Kitussa viime syksynä. Viimeinen ryhmätapaaminen vietettiin joulukuun puolessa välissä hieman haikeissa tunnelmissa, mutta kuitenkin tyytyväisinä ja hyvillä mielin. Ajatus ryhmämuotoisen toiminnan järjestämisestä ukrainalaisille pakolaisille heräsi Kitun ja Turvaverkko-hankkeen yhteisessä palaverissa kevättalvella 2023. Keho ja mieli -ryhmä on Turun kriisikeskuksen Serene-toiminnan kehittämä useamman tapaamisen  psykoedukatiivinen ja toiminnallinen ryhmämalli, jonka ohjaamiseen Kitussa oli edeltävänä vuonna kouluttauduttu. Ryhmän tulkkina toimi Turvaverkko-hankkeesta Olga Makarenko, muutoin ryhmän kielenä oli englanti.

Psykoedukaation, keskustelun ja harjoitteiden tavoitteena oli lisätä ryhmäläisten ymmärrystä kehon ja mielen yhteydestä ja näin vahvistaa ryhmäläisten itsetuntemusta ja voimavaroja. Tavoitteena oli myös tarjota ryhmäläisille konkreettisia keinoja, joilla lisätä omaa hyvinvointia arjessa. Jokaisella tapaamisella oli tietty teema: keho ja mieli, stressi, rentoutuminen, uni, tietoinen läsnäolo ja voimavarat.  Ryhmä kokoontui yhteensä kuusi kertaa ja tapaamisia oli joka toinen viikko. Ukrainankielistä psykoedukaatiomateriaalia ja harjoitteita annettiin ryhmäläisille myös kotona hyödynnettäväksi. Ryhmä toteutettiin avoimena ryhmänä, johon ilmoittauduttiin aina ennen kyseistä ryhmäkertaa. Ryhmän ajaksi oli järjestetty lastenhoitomahdollisuus ODL Vapaaehtoisten toimesta.

Ennen ryhmän varsinaista aloitusta, ryhmäläiset saivat kokoontua tilaan yhteisen kahvittelun ja rupattelun merkeissä. Huoneen täyttikin tuolloin iloinen puheensorina. Kuulumisten vaihto oli merkityksellinen osa ryhmän toteutusta. Kaiken kaikkiaan ryhmässä oli keskusteleva ja salliva ilmapiiri. Ryhmän ilmapiiri mahdollisti myös ryhmäläisten mukaan tilan kuunnella itseä ja pienehkö ryhmäkoko koettiin hyvänä. Ryhmä antoi myös mahdollisuuden pysähtyä itsensä äärelle, ajatusten keskittämisen nykyhetkeen mieltä jatkuvasti kuormittavien huolten sijaan. Ryhmässä koettiin syksyn aikana monenlaisia tunteita, itkua ja naurua.

Ryhmäläiset kokivat ryhmään osallistumisen edistäneen fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia, vahvistaneen itseluottamusta, antaneen tukea sosiaalisissa tilanteissa pärjäämiseen ja arjen hallintaa. He kokivat saaneensa tukea stressin- ja tunteiden hallintaan sekä konkreettisia keinoja arkeen, joilla helpottaa omaa oloaan. He kokivat tulleensa kuulluksi, kohdatuksi arvostavasti ja ystävällisesti heidän voimavaransa huomioiden. Työntekijöinä saimme myönteistä palautetta ammattitaidosta, luotettavuudesta, joustavuudesta ja tavasta olla läsnä. Ryhmätoiminnan koettiin vastanneen ryhmäläisten tarpeisiin.

Kitu ja ODL TukiHelmi järjestävät yhteistyössä Turun kriisikeskuksen Serene-toiminnan toteuttaman työpajan Keho ja mieli -ryhmän ohjaaminen maahanmuuttaneille 7.-8. helmikuuta 2024. Työpajassa kokeillaan ryhmässä käytettyjä harjoituksia, käydään läpi ryhmän kokonaisuutta ja keskustellaan vertaisoppimisen hengessä mallista ja sen soveltamisesta omassa työssä.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen tapahtumaan löytyy täältä.

Kuva: Pexels / Jackson David