ODL
Siirry ajankohtaisiin

Kansalaisaloite nuoriasiavaltuutetun viran perustamisesta 

Meillä nuorisoalan toimijoilla on yhteinen huoli nuorista ja heidän hyvinvoinnistaan. Arvion mukaan jopa joka kymmenes nuori on vaarassa syrjäytyä. Nuorten kokema yksinäisyys ja ahdistuneisuus ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina, ja pandemia-aika on entisestään polarisoinut nuorten tilannetta. Me nuorten parissa toimivat tahot olemme huomanneet, että nuorten usko tulevaisuuteen horjuu. Se on koko yhteiskunnan kannalta hyvin huolestuttavaa.

Suomessa on paljon laadukkaita toimijoita ja palveluita, jotka edistävät nuorten hyvinvointia. Nykyiset toimenpiteet ovat kuitenkin liian hajallaan ja nuorten näkökulmasta apu on vaikeasti löydettävissä. Monet toimijat eduskunnan tarkastusvaliokuntaa myöten ovatkin peräänkuuluttaneet yhden kokoavan tahon nimeämistä, jotta nuorten hyvinvointia pystytään edistämään nykyistä pitkäjänteisemmin ja laaja-alaisemmin – nuorten osallisuus huomioiden.

Suomessa tarvitaan nuorten asioiden edistämiseen paitsi poliittista johtajuutta, myös riippumatonta tahoa, joka edistäisi nuorten aikuisten edun ja oikeuksien toteutumista.  Tähän tarpeeseen ehdotamme nuoriasiavaltuutetun viran perustamista.

“Olemme tukeneet haastavassa elämäntilanteessa olevia nuoria aikuisia etenemään omalla polullaan opintoihin ja työelämään saakka jopa vuosia kestäneen kotona olon jälkeen. Alueellamme on lisääntyvä määrä nuoria aikuisia, jotka kokevat itsensä ulkopuoliseksi ja usko tulevaisuuteen horjuu. ” (Jaana Ukonaho, ODL)

“Ymmärrämme, että virka ei ole taikaisku nuorten pahoinvoinnin poistamiseen, mutta se olisi merkittävä edistysaskel siihen, että nuorten näkemykset ja kokemukset otettaisiin huomioon nykyistä pitkäjänteisemmin ja laajemmin. 18–29-vuotiaat nuoret aikuiset ansaitsevat oman puolestapuhujansa nyt ja tulevaisuudessa.” (Katri Angeria, HDL)  

 

Allekirjoita kansalaisaloite!  

Kannata asiaa allekirjoittamalla kansalaisaloite. Tarvitsemme 50 000 allekirjoitusta, jotta kansalaisaloite etenee eduskunnan käsittelyyn. 

 

Kansalaisaloitetta ovat olleet valmistelemassa yhdessä nuorten kanssa Diakonissalaitos, Suomen Diakoniaopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Lahden Diakonialaitos, Länsi-Suomen Diakonialaitos ja Step-koulutus. Tavoitamme toiminnoissamme tuhansia nuoria päivittäin ja näemme, kuinka nuorten pahoinvointi on lisääntynyt. Toivomme yhdessä tähän muutosta. 

 

Lisätietoja kansalaisaloitteesta täältä.

#nuoriasiavaltuutettu