ODL
Siirry ajankohtaisiin

Hyvinvointia yhdessä

 

Vuosi 2023 käynnistyi merkittävällä muutoksella, kun hyvinvointialueet aloittivat toimintansa. Muutoksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueiden vastuulle (poikkeuksena Helsingin kaupunki).

ODL:n toiminta-alueella sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ja Lapin hyvinvointialue Lapha. Kuntien perustehtävä on edelleen kuntalaisten terveyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen. Järjestöt ja seurakunnat jatkavat puolestaan julkisia palveluita täydentävän toiminnan tarjoamista. Toimijoita on siten runsaasti ja konkreettiset toimintamallit ovat jäsentymässä.

Työtä tehdään yhdessä.

Mitä sote-uudistus voi tarkoittaa yksittäisen ihmisen elämässä?

Muuttuvassa tilanteessa ihmisten epävarmuus ja huoli palveluihin pääsystä on inhimillinen ja ymmärrettävä, vaikka Pohde ja Lapha antavatkin kuntalaisille lupauksen entistä ihmislähtöisemmästä toimintatavasta ja saavutettavammista palveluista. Toiminnan uudelleen organisointi vie oman aikansa, mikä voi näyttäytyä esimerkiksi palveluun ohjautumisen, paikan, tai työntekijöiden muutoksena. Tämä saattaa edelleen nostaa kynnystä tuen tai avun hakemiseen etenkin silloin, kun sen ensimmäisen askeleen ottaminen tuntuu vaikealta. Kun avun hakeminen tai saaminen lykkääntyy, haasteet kasvavat usein suuremmiksi ja elämäntilanne monimutkaistuu.

Kuinka siis rakennamme yhdessä palvelut siten, että niihin pääsy mahdollistuu matalalla kynnyksellä ja oikea-aikaisesti? Tunnistammeko yhdessä asiakastarpeita ja löydämmekö niihin hyvinvointia tukevia ja yhdessä toteutettavia palvelukokonaisuuksia? Ihmisten tarpeisiin vastaavien palvelukokonaisuuksien rakentaminen edellyttää avointa ja saumatonta yhteistyötä toimijoiden välillä.

Keskeisintä uudistustyössä onkin muistaa rakenteiden rinnalla se tärkein – ihminen.

Matalan kynnyksen palveluiden rooli korostuu muuttuvassa tilanteessa

Alueellamme löytyy eri toimijoiden toteuttamana runsaasti osallistumisen mahdollisuuksia ja matalan kynnyksen palveluita eri kohderyhmille. Matalan kynnyksen palvelut ovat pääosin maksuttomia, eikä niihin siirtymiseen tarvita erillistä lähetettä. Siitä huolimatta palveluiden äärelle löytäminen ja toimintaan hakeutuminen voivat vaatia ponnisteluja. Myös tätä työtä voimme tehdä yhdessä.

ODL:n osalta olemme helpottaneet palveluihin ja toimintaan hakeutumista keskitetyn palveluneuvonnan avulla. Palveluneuvonnan avulla autamme löytämään yksilölliseen tarpeeseen ja elämäntilanteeseen vastaavaa toimintaa. Tuen tarpeita voi olla arjen taidoissa ja elämänhallinnassa, työkyvyssä tai työelämään siirtymisessä, opiskeluvalmiuksissa ja opintoihin siirtymisessä tai kotoutumisessa ja traumasta kuntoutumisessa.

Palveluneuvontaan voi ottaa yhteyttä kuka tahansa, tukea tarvitseva itse tai hänen puolestaan läheinen tai työntekijä. Kokoamme palveluistamme tuen tarpeen ja esitettyjen toiveiden mukaisen palvelukokonaisuuden, joka voi sisältää yksilöohjausta, ryhmätoimintaa ja kohtaamispaikkatoimintaa tai niitä kaikkia. Lisäksi verkostoyhteistyöllä tuemme tarpeen mukaan ihmistä kiinnittymään myös muihin hänen tarvitsemiinsa palveluihin.

Me ODL:lla olemme mukana hyvinvointialueuudistuksessa ja yhteistyön rakentamisessa, jotta pystymme vastaamaan ihmisten tarpeisiin diakonialähtöisesti sekä niihin alueellisiin hyvinvoinnin palvelutarpeisiin, joissa on palvelukatveita. Tavoitteenamme on, että täällä pohjoisessa me ihmiset voimme hyvin, haastavinakin hetkinä.

Kuljemme rinnalla elämän solmuissa.