ODL
Siirry ajankohtaisiin

Hyvällä perehdytyksellä pitovoimaa sote-alan yrityksiin

Sosiaali- ja terveysalan kaltaisella hektisellä ja työvoimavaltaisella työvoimapula-alalla perehdytyskäytäntöjen huippuunsa viilaaminen on erityisen tärkeää. Onnistunut perehdytys kun on hyvä keino tehdä lähtemätön vaikutus uuteen tulijaan ja siksi yritykselle mahdollisuus heti ensikohtaamisella sitoa tulija pysyväksi osaksi työyhteisöä.

SoteStartti-hankkeen työnantajapilotti käynnistyi vuoden 2021 lopussa. Tuolloin löysimme yhteistyökumppaneiksemme kolme sosiaali- ja terveysalan yritystä, jotka halusivat lähteä kehittämään uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyskäytäntöjä eri yksiköissään. Sekä Hoivatien, Onnenrinteen että Stella Kotipalvelujen yhteisenä tavoitteena on ollut kehittämisen ja koulutuksen kautta vahvistaa niitä käytänteitä ja sitä osaamista, jolla uudet tulijat saadaan sujuvasti ja nopeasti osaksi työyhteisöä.

Ihan mutkitta ei kehittämistyömme vuoden aikana ole sujunut – siitä ovat pitäneet huolen pilottiyritysten arkeen mahtuneet suuretkin muutokset. Osaan on perustettu uusia yksiköitä ja osa on siirtynyt yritysoston myötä osaksi toista valtakunnallista toimijaa. Kaikilla työpaikoilla on myös koko ajan otettu vastaa jopa kymmeniä uusia työntekijöitä, mutta toisaalta myös hyvästelty vanhoja tekijöitä. Eletty sotealan arkea.

Työpajoilla, sparrauksella ja koulutuksilla tavoitteisiin

Kevään 2022 yksikkökohtaisissa Parasta perehdytystä -työpajoissa henkilöstö pohti työpaikkansa nykyisiä perehdytyskäytäntöjä ja niiden muutostarpeita. Jokainen yksikkö myös valitsi sillä hetkellä itselleen tärkeimmäksi katsomansa perehdytyksen osa-alueen kehittämistehtävänä jatkotyöstettäväksi. Kehittämistehtävien työstämiseen sai hankkeesta sparraustukea.

Syksyllä 2022 työpaikkojen henkilöstöä osallistui Suomen Diakoniaopisto Oulun toteuttamaan työpaikkaperehdyttäjän koulutukseen. Erinomaisten koulutuspalautteiden perusteella koulutus meni nappiin sekä sisällöllisesti että toteutustavaltaan. SDOn pitkä kokemus työpaikkaohjaajien perehdytyksestä näkyi ja yritysten henkilöstön aktiivinen osallistuminen kuului.

Loppuvuoden aikana täsmennämme työpaikkojen kanssa yhteistyön tavoitteet ja tavat ensi kevääksi. Suunnitelmissa on järjestää työpaikoilla tilaisuuksia, joissa yhdessä kehitetty ja perehdytyksestä opittu juurrutetaan laajemmin osaksi työyhteisöjä. Osan kanssa suunnitelmat ovat jo selvät, osan kanssa vielä mietitään miten turbulentissa ympäristössä juuri nyt kannattaa edetä.

Varmaa kuitenkin on, että perehdytysosaamisen parantamiseen ja koko työyhteisön tulijamyönteisen suhtautumisen kehittämiseen käytetty aika maksaa itsensä takaisin. Yllättävänkin nopeasti.

SoteStartti – polku sote-alalle
Hankkeen tavoitteena on tukea henkilöasiakkaitamme sote-alalle työllistymisessä ja vahvistaa työnantajien valmiuksia perehdyttää ja vastaanottaa uusia työntekijöitä

SoteStartti-hankkeen työnantajapilotin toteuttavat Suomen Diakonia Opisto Oulu ja ODL.
Sari Seppänen, asiakkuuspäällikkö, Suomen Diakoniaopisto Oulu, 050 5939 669
Kirsi Timonen, projektikoordinaattori, ODL, 044 734 8586

SoteStartti – polku sote-alalle – ODL