ODL
Siirry ajankohtaisiin

Elintapaohjauksella ja mielen hyvinvoinnilla jaksamista lastensuojelutyöhön

ODL:n ja Diakin JALAS-hankkeen kehittämistyö lastensuojelun sijaishuollon työntekijöiden työhyvinvoinnin parantamiseksi jatkuu Tie hyvinvointiin -mallin pilotoinnilla. Pilottiryhmään osallistuu myös Hoivatien työntekijöitä. Lisäksi esiselvityshankkeeseen osallistuu kaksi muuta yritystä Pohjois-Pohjanmaalta.

Hoivatien esihenkilöitä ja työntekijöitä on jo ollut mukana yhteisessä työpajassa laatimassa Tie hyvinvointiin -mallia. Työhyvinvoinnin edistämiseen tähtäävässä mallissa elintapaohjaus ja mielen hyvinvointi kulkevat rinnakkain. Malli on ratkaisukeskeinen ja siinä työntekijät pääsevät aktiivisesti osallistumaan tekemiseen.

ODL:n ja Diakin yhteinen JALAS ­– Jaksamista lastensuojelutyöhön Pohjois-Pohjanmaalla -esiselvityshanke aloitettiin maaliskuussa 2022. Tavoitteena on selvittää Pohjois-Pohjanmaalla lastensuojelussa työskentelevien kokemuksia työhyvinvoinnista sen kehittämiseen liittyvistä tarpeista. Esiselvityksen perusteella luodaan malli työhyvinvoinnin edistämisen kehittämisestä huomioiden myös työnantajan näkökulma. Pääpaino tarkastelussa on elintavoissa, voimavarojen vahvistamisessa ja niissä mielen hyvinvointia tukevissa tekijöissä, jotka edistävät palautumista ja ehkäisevät työuupumusta.

Viime kesänä tehtiin koko Pohjois-Pohjanmaan sijaishuollon työntekijöille, esihenkilöille ja perhehoitajille työhyvinvointikysely, ja vastausten analysointi on aloitettu. Lisäksi selvitetään, millaisella työhyvinvoinnin kehittämisen mallilla sijaishuollon työntekijöiden työssäjaksamista voidaan tukea.

– Hankkeen yhtenä tehtävänä on pilotoida Tie hyvinvointiin -mallia kolmessa sijaishuollon yrityksessä, projektipäällikkö Minna Mettovaara ODL:stä toteaa.

Hoivatien työntekijöistä koostuva pilottiryhmä kokoontuu kolme kertaa ryhmätapaamiseen ja lisäksi heillä on kolme etätapaamista syksyn aikana. Ensimmäisessä tapaamisessa jokainen ryhmän jäsen miettii omat haaveensa ja unelmansa, ja muodostaa niiden perusteella omat tavoitteensa. Ryhmässä mietitään, millä keinoin tavoitteet on mahdollista saavuttaa: mitä hyötyä henkilölle on päästä tavoitteeseensa ja kuka häntä voi siinä kannustaa.

– Työskentelytavan avulla saamme esiin työntekijöiden kokemuksen: millaiseksi työntekijät ja yritys kokevat tämän mallin. Saamme myös tietoa, toimiiko tämän tyyppinen toteutus, kertoo asiantuntija Tarja Tuovinen-Kakko Diakista.

______
JALAS-esiselvityshanke toteutetaan 1.3.2022–28.2.2023 ja sen päätoteuttaja on Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr. ja osatoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr. sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy.