Tietoa hankkeesta

Sivustoa päivitetään parhaillaan.

Tavoitteena on lastensuojelun sijaishuollon työntekijöiden hyvinvoinnin ja jaksamisen parantaminen edistämällä terveellisiä elintapoja ja mielen hyvinvointia. Hankkeessa kehitetään työyhteisötason työhyvinvoinnin edistämisen toimintamalli. Hankkeeseen voi osallistua 20 Pohjois-Pohjanmaalla toimivaa lastensuojelun sijaishuollon toimintayksikköä, joissa järjestetään monipuolista ryhmätoimintaa.

Selvitysten mukaan lastensuojelutyössä työskentelevät työntekijät kokevat työhyvinvointia uhkaavia kuormitustekijöitä sekä alan veto- ja pitovoima on heikkoa. Työntekijöiden hyvinvointiin ja jaksamiseen tulisikin panostaa entistä vahvemmin ja monipuolisemmin, jotta he pysyvät alalla.
Lastensuojelualan työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseen ei ole aiemmin kehitetty ja julkaistu systemaattista toimintamallia, joka huomiosi alan erityispiirteet, kuten työn iltapainotteisuuden ja työskentelyn lasten ja nuorten kanssa kodinomaisissa olosuhteissa.

Työyhteisötason työhyvinvoinnin edistämisen mallin laatimisessa hyödynnetään digitaalisia ohjausmenetelmiä sekä lopputuotoksena kuvataan ja julkaistaan ko. toimintamalli. Hankkeessa kehitetään myös vertaisvalmentajuus-toimintamalli, jossa yksiköiden työntekijät voivat toimia työyhteisöjensä hyvinvointiasioiden esille nostajina ja edistäjinä.

Tessi -hanke toteutetaan 1.12.2023- 30.11.2026. Päätoteuttaja on Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr. ja osatoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama ja hanketta rahoittavat myös Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr. ja Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy.

Lisätietoja hankkeesta antavat projektipäällikkö Marja Vanhala, marja.vanhala@odl.fi sekä projektityöntekijä Minna Mettovaara, minna.mettovaara@odl.fi