Nainen 45 + Voimaantuneena kohti työtä -hanke

Hankkeen tavoitteena on edistää 45-64-vuotiaiden työttömien, lomautettujen, kuntoutustuella olevien ja osa-aikatyötä tekevien (kokopäivätyötä hakevien) naisten hyvinvointia ja toimintakykyä sekä tuottaa ohjausmateriaalia kohderyhmän kanssa työskenteleville asiantuntijoille.

Näiltä sivuilta löydät hankkeessa tuotetut asiantuntijan ohjausmateriaalit sekä vinkkejä kohderyhmään kuuluvalle naiselle terveyttä edistävien elintapojen toteuttamiseen.

Hanke on alkanut syksyllä 2020 ja kestää elokuuhun 2023 asti. Hanketta rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto (ESR), Oulun kaupunki ja Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr.