Mitä sinä osaat?

03.05.2021 | 

Pystytkö vastaamaan tällaiseen kysymykseen yhdellä lauseella? Mitä kerrot itsestäsi ensimmäisenä?

Moni meistä on käynyt kouluja, tehnyt töitä ja kasvattanut osaamistaan erilaisten kokemusten myötä. Silti väitän, että aika usein tuohon kysymykseen on vaikea vastata. Vaikeus tulee siitä, että osaaminen on asia, jota emme päivittäin arvioi. Emme aktiivisesti pohdi, mitä kaikkea osaan. Viimeistään CV:tä päivittäessä ehkä pohdimme historiaamme; missä olemme olleet ja milloin. On helppoa listata asiat aakkos- tai aikajärjestyksessä, mutta se, millaista osaamista eri tilanteissa on itselle jäänyt käteen – sen kuvaaminen on jo toinen asia.

Lisäksi alamme tyypillisesti luettelemaan osaamiseemme liittyen ensimmäisenä asioita, jotka liittyvät niin sanottuun substanssiosaamiseen. Kerromme, että esimerkiksi Excel-taulukoiden tuottaminen on hallussa, tiedämme erilaisten puhdistusaineiden kemialliset merkit tai että olemme kehittäneet osaamisemme pitkälle mielenterveyteen liittyen, tunnemme erilaiset diagnoosit läpikotaisin. Nämä ovat tärkeitä taitoja ja tietyissä tehtävissä tekemisen kivijalka. On tärkeää tuoda tällainen tieto ja taito esiin. On hyvä muistaa myös osaamisen laajuus, sillä sitä ei kerry vain opinnoissa tai työssä, vaan myös muun muassa vapaaehtoistyö, harrastukset ja omat kiinnostuksen kohteet kehittävät meitä ja kertovat osaamisestamme paljon.

Asiaan liittyy myös toinen puoli. Niin sanotut metataidot. Ne ovat asioita, joita ei tyypillisesti opita ainoastaan koulunpenkillä. Ne ovat työssä ja työyhteisössä toimimisen perusta. Ne ovat esimerkiksi taitoja kohdata työkaveri, pysyä sovitussa aikataulussa, oman jaksamisen tarkastelun taitoa ja tahtoa nostaa työhön liittyviä asioita rakentavasti esille. Kyse on itsensä johtamisen taidoista. Niiden merkitys korostuu koko ajan, sillä työ on muuttunut yhä enemmän itsenäiseksi, isojen kokonaisuuksien hallinnaksi ja yhtä aikaa työ on tiimissä toimimista, myös oman osaamisen jakamista yhteiseksi hyväksi.

Aiheeseen liittyen onkin esitetty hyvin tärkeä kysymys; missä näitä viimeksi mainittuja taitoja opitaan? Jokaiseen koulutusmuotoon liittyy tänä päivänä jollain tapaa työkykyyn liittyvä kokonaisuus, jossa pyritään nostamaan esille näiden taitojen kehittämisen tärkeys. Tulevat sukupolvet ovat todennäköisesti parempia itsensä johtajia, sillä he opettelevat nyt monia asioita jo ala-koulussa. Mutta tällä hetkellä työelämää kohti menevät tai siellä jo olevat, tarvitsevat näiden taitojen kehittämistä. Erityisesti nuorten kohdalla mielenterveyssyistä työelämästä poissaolevien määrä on kasvanut. Osittain kyse on osaamisvajeesta, nuorilla ei ole riittävästi keinoja kyetä vastaamaan työn vaatimuksiin ja se kuormittaa.Olemme yhdessä VarmaStartti-hankkeen ja ODL:n kuntouttavan työtoiminnan kanssa vieneet kevään ajan eteenpäin prosessia, jossa olemme kehittäneet osaamisen tunnistamiseen liittyvää kokonaisuutta. Haluamme näin auttaa asiakkaitamme tunnistamaan omaa osaamistaan, tekemään sen näkyväksi ja kenties samalla havaitsemaan, mikä osa-alue vaatii vielä oman osaamisen kehittämistä. Tällaisen tarkastelun myötä lisäämme asiakkaidemme valmiuksia edetä kohti koulutusta ja työtä. Lisäksi vahvistamme heidän kykyään kohdata tulevat mahdolliset haasteet. Ajattelen, että meillä sosiaalisessa kuntoutuksessa on oiva mahdollisuus lisätä erityisesti asiakkaidemme metataitoja. Substanssia he ehtivät varmasti kehittää vielä monessa kohtaa, siirtyessään esimerkiksi oppilaitokseen tai työkokeiluun.

Sorvia oppii käyttämään mestarin opissa, mutta mestarikaan ei välttämättä osaa sorvata mieltä. Me osaamme. Siksi on tärkeää, että vahvistamme omaa osaamistamme myös tähän suuntaan ja olemme mukana keskustelussa, jossa kehitetään jatkuvan oppimisen ja monimuotoisten oppimisympäristöjen kokonaisuutta. Uskon, että meidän palveluidemme merkitys yhtenä, erityisesti metataitojen oppimisen ympäristönä, tulevaisuudessa vain voimistuu.


 


Kohtuudella
17.09.2021  | Outi Uusimäki
Alku ja loppu
30.08.2021

Mitä sinä osaat?
03.05.2021