Onnistunut kotoutuminen mahdollistaa ihmiselle tunteen kuulumisesta johonkin, joka lisää hyvinvointia

03.02.2021 | 

MAPPI-hanke on nyt viimeisen toimintajaksonsa vaiheessa, jossa on hyvä pysähtyä miettimään mennyttä ja samalla suunnata katse tulevaan kevääseen.

MAPPI-hankkeen yhtenä osa-alueena on ollut maahanmuuttajavanhempien terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen. Olemme lähteneet yksilöllisesti, yhdessä asiakkaan kanssa kartoittamaan hänen tarpeensa ja samalla tavoitteensa, jossa usein nousee esille tarve harrastukselle ja arkiaktiivisuutta lisääville toiminnoille. Usein lähteminen uuteen ja tuntemattomaan on hankalaa ja siihen tarvitaan tukea.

Arkiaktiivisuus-ryhmä aloitettiin maaliskuussa 2019, juuri ennen pandemiaa. Ryhmän tavoitteena on ollut lisätä asiakkaan mahdollisuutta tutustua eri liikuntalajeihin ja samalla saada tietoa terveyteen ja ravintoon liittyvistä asioista. Tavoitteena on ollut lisätä asiakkaan toimijuutta, joka mahdollisesti avaa uusia ovia hänen kotoutumisessaan. Ensin tarvitaan rinnalle kulkija, joka rohkaisee ja kannustaa. Asiakasta lainatakseni, paras toimijuutta kuvastava lause oli, kun ensimmäinen ryhmä päättyi elokuussa: ”Nyt haluan lähteä kouluun tai töihin!”.

Syksyn aikana pääsimme järjestämään Hobby Match-kampanjan 4. kierroksen. Saimme tapaamisten aikana kokea lämpimiä kohtaamisia suomalaisten ja maahanmuuttajanaisten välillä. Innokkuus ryhmätapaamisiin oli runsasta ja toiveissa olikin, että ryhmä jatkaisi tapaamisia aluksi suunnitellun viiden tapaamiskerran sijaan useamman kerran. Hobby Match on tuonut ryhmääntymisen kautta, mahdollisuuden tasavertaiseen kohtaamiseen, eri kulttuureihin tutustumiseen ja samalla toivottavasti voimaannuttanut meistä jokaista.

MAPPI-hankkeella oli myös syksyn aikana mahdollisuus osallistua Nordic NaBs-hankkeen luontokotoumisen pilotointiin, joka järjestettiin asiakkaillemme. Tapaamisten tavoitteena oli mahdollistaa asiakkaalle luontokotoutumisen näkökulmasta, tutustua lähialueen luontoon. Tapaamisten aikana, hyödynnettiin luonnon elementtejä palautumiseen ja läsnäoloon. Samalla luonto-ohjaaja antoi tärkeää tietoa jokamiehen oikeuksista, jotka mahdollistavat luonnon hyödyntämisen virkistymiseen.

Viheralueiden ympäristö mahdollistaa palautumista stressistä ja antaa voimia ja virkistää. Puistoalueilla on mahdollista tavata muita ihmisiä ja viettää yhteistä aikaa. Luonnon rauha auttaa pysähtymään ja keskittymään omiin tarpeisiin ja tuntemuksiin. Tutustuminen lähialueen luontoon tutustuttaa maahanmuuttajan suomalaiseen kulttuuriin ja perinteisiin esimerkiksi avotulella räiskäleitä paistaen, metsän eri marjoja maistellen tai ihan vain pysähtyen havumetsän rauhaan.

Palaute tapaamisista oli hyvä ja samalla aukaisi myös meidän työntekijöiden silmiä oman lähialueen luonnon tärkeydestä. Luonto mahdollistaa ja edistää meidän sosiaalista vuorovaikutusta ja positiivista kiinnittymistä yhteisöön. Luonto samalla rauhoittaa ja aktivoi, joka parantaa meidän terveyttämme ja hyvinvointia.

Onnistunut kotoutuminen mahdollistaa ihmiselle tunteen kuulumisesta johonkin, joka lisää hyvinvointia. Kokemus siitä, että on osa jotakin ja hallinnan tunne omasta elämästään. Nämä ovat yksi tärkeä osa MAPPI-hankkeen tavoitteista.

Piia Hautamaa
projektityöntekijä
MAPPI-hanke

Lisätiedot: Oulun Diakonissalaitoksen säätiö - MAPPI-hanke (odl.fi)

         


Kohtuudella
17.09.2021  | Outi Uusimäki
Alku ja loppu
30.08.2021

Mitä sinä osaat?
03.05.2021