Kuntoutustuella VarmaStartin ohjauksessa

07.05.2020 | 

VarmaStartti-hankkeen kohderyhmänä ovat opiskelu- ja työelämän ulkopuolella olevat alle 30-vuotiaat oululaiset nuoret ja yksi hankkeen asiakasryhmistä ovat kuntoutustuella olevat nuoret. Kuntoutustuella olevan asiakaskunnan tausta on monikirjoista. Kaikkia heitä yhdistää kuitenkin kuntoutustuki eli määräaikainen työkyvyttömyyseläke. VarmaStartin tavoitteena on ohjata oululaisia alle 30-vuotiaita kohti työelämää ja opintoja, joten kuntoutustuella olevat asiakkaat saattavat vaikuttaa ristiriitaiselta asiakasryhmältä hankkeen tavoitteen kanssa. Erityisesti tämän asiakaskunnan kanssa korostuu hankkeen tavoitteen ymmärtäminen laajasti nimenomaan kohti työelämää ja opintoja eikä nimenomaan työelämään tai opintoihin suuntaamisena. Matkalla kohti työelämää ja opintoja voi olla monia välietappeja ja henkilökohtaisia välitavoitteita, jotka saattavat lähemmäs parempia valmiuksia mahdollisessa opiskelu- tai työelämässä.

Esimerkiksi kuntouttava työtoiminta ei ole välttämättä ajankohtaista kuntoutustuella olevalle asiakkaalle. Sen sijaan Kelan kuntoutuksista esimerkiksi työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus ja ammatillinen kuntoutusselvitys ovat hyviä mahdollisuuksia toimintakyvyn ja jatkosuunnitelmien selvittämiseksi kuntoutustuen maksamisen aikana. Kelaan tulee tällöin toimittaa lääkärinlausunto, jossa puolletaan nimettyä kuntoutusta. Toisena mahdollisuutena kuntoutustukiasiakkaille ovat Oulun kaupungin työ- ja päivätoiminta, joka voi olla ryhmämuotoista kerhotoimintaa tai avotyötoimintaa. Kolmannen mahdollisuuden muodostaa kolmannen sektorin toiminta, kuten esimerkiksi Nuorten Ystävät ry:n klubitalo Pönkän toiminta, joka pitää sisällään muun muassa työpainotteista päivätoimintaa, ryhmiä, koulutuksia ja työhönvalmennusta.

Asiakastyö VarmaStartissa aloitetaan kaikkien asiakkaiden kanssa tutustumalla asiakkaan tilanteeseen asiakkaan oman kertomuksen mukaan ja pohtimalla yhdessä mielekkäitä tavoitteita työskentelylle ja ottamalla tarvittaessa yhdessä asioista selvää. VarmaStartin ohjaajan läsnäolo on myös mahdollista uuden toiminnan aloittamisen tukemisessa ja ohjaus VarmaStartissa voi säilyä uuden toiminnan rinnalla. Kuntoutustuella olevan asiakkaan polku VarmaStartin yksilövalmennuksessa kohti opintoja ja työelämää voisi nähdä rinnalla kulkijuutena elämän voimavarojen ja haasteiden pohtimisessa.

Henry Kaspala
palveluohjaaja
ODL Säätiö, sosiaalinen kuntoutus, VarmaStartti-hanke

 

Kirjoittaja on uusi työntekijä VarmaStartti-hankkeessa ja tekee yhdessä oivalluksia elämästä nuorten kanssa.


Kohtuudella
17.09.2021  | Outi Uusimäki
Alku ja loppu
30.08.2021

Mitä sinä osaat?
03.05.2021