Hyvä Hoitokoti -tunnustus

26.11.2019 | 

ODL Vesperkoti Heinäpää on saanut pe 8.11.2019 Hyvä hoitokoti -tunnustuksen Oulun Seudun Muistiyhdistykseltä vuoden Välitä -tekona.

Hyvä hoitokoti valinta perustuu Oulun Seudun Muistiyhdistyksen kesällä 2019 teettämään julkiseen kyselyyn, joka oli kohdennettu muistisairauteen sairastuneille, heidän omaisille ja läheisille, vapaaehtoisille, hoitokotien henkilöstölle ja opiskelijoille. Vastauksia kyselyyn oli tullut yli 70. Valintaraati oli antanut painoarvoa omaisten vastauksille, sillä he näkevät hoitokotien arjen asiakkaan roolista. Vesperkotiin oli kohdentunut vastauksia sekä omaisilta että henkilöstöltä.

Kyselyn pohjalta nousi esille hyvän hoitokodin kriteereiksi kodikkuus, mukava ilmapiiri, mahdollisuus mielekkääseen tekemiseen sekä henkilökunnan taidot kohdata muistisairas arvostavasti, yksilöllisesti ja aidosti. Kodikkuutta kuvasivat asukkaan mahdollisuus sisustaa oma huone omilla tavaroilla ja muistoilla. Yleisesti tilat ovat viihtyisät, sisustetut ja valoisat. Arvokas kohtaaminen tulee esille ystävällisenä, lämpimänä ja leppoisena mutta asiallisena vuorovaikutuksena asukkaiden kanssa. Sitä kuvaa päivittäinen positiivinen ja kannustava puhetapa, huumoria unohtamatta.

Tunnustuksen yhteenvedossa on kirjattu hyvin asukkaan elämänmakuisen asumisen tavoite: ”Hyvän Hoitokodin tavoitteena on, että jokainen saa elää omannäköistä elämää myös hoitokodissa asuessaan”. Tämän ajatuksen allekirjoitan. Viimeisen vuoden aikana olemme keskustellut mm. kehittämispäivien yhteydessä asukkaan oman elämännäköisestä elämästä ja sen mahdollistamisesta. Käytämme asukkaan elämänhistorian selvittämiseen apuna omaiselta pyytämiämme elämänkaaritietoja. Elämä näkyy aidosti Vesperkodin arjessa: Aamupalalla istuu joukko pienkodin asukkaita; toisella on jo puku päällä, kuten aina, ja toinen syö aamupalaa aamutakissa. Kukin siis jatkaa omaa totuttua tyyliään asuessaan yhteisössä.

Yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma on tärkeä väline yhteistyöhön omaisten kanssa, sillä siinä asiakirjassa sovitaan yhdessä, hyvän hoidon perusteet ja tiedot joilla sitä tehdään. Toimintakyvyn muuttuessa hoito- ja palvelusuunnitelmaa tarkistetaan ja mietitään yhdessä, miten voimavarat saadaan parhaiten vielä käyttöön.

Tunnustus on kunnianosoitus ja Kiitos Vesperkodin koko henkilöstölle pitkäjänteisestä työstä, jota teette asukkaiden parhaaksi. Muistisairaiden kohtaamiseen saadusta Validaatio-koulutuksesta on hyötyä arkisessa työssä ja se näkyy valintaraadin esille nostamana arvokkaana ja yksilöllisenä kohtaamisena. Se heijastuu myös omaisten kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Tunnustuksen sai Vesperkoti Heinäpää. Haluan nähdä sen kuuluvan kaikkiin ODL:n iäkkäiden asumispalveluiden koteihin. Sillä kaikissa ODL:n kodeissa toimintamme perusta on vahva inhimillinen arvopohja ja asiakkaillemme annettu palvelulupaus, johon kaikki olemme sitoutuneet ja jonka toteutumista seuraamme jatkuvasti. Yksi palvelumme ytimistä on asukkaidemme kohtaaminen arvostavasti, yksilöllisesti ja aidosti. Teemme tiivistä yhteistyötä omaisten kanssa asukkaidemme parhaaksi. Omaistenilloissa saamamme palaute vahvistaa, että yhteistyö omaisten kanssa koetaan tärkeäksi niin omaisten kuin asukkaankin puolelta. Yhteyden pitäminen omaiseen yhdessä asukkaan kanssa on tänä päivänä vaivatonta, sillä moninaiset viestinnän keinot takaavat, että varmasti kaikille löytyy sopivin tapa yhteydenpitämiseen.

On mukava jatkaa työtä ihmisläheisen ja arvokkaan vanhuuden eteen ODL:ssä.

ODL Hoivapalvelut Oy:n palvelupäällikkö,
Ulla Sotaniemi

 

Tunnustusta vastaanottamassa juhlagaalassa oli Lea Soivuori, Outi Rautio, Sirkka Soramäki ja Ulla Sotaniemi. Tunnustuksen luovuttivat Oulun Seudun Muistiyhdistyksen toiminnanjohtaja Paula Ylikulju ja puheenjohtaja Marja-Leena Kemppainen. Kuvat: Wasim Khuzam


Kohtuudella
17.09.2021  | Outi Uusimäki
Alku ja loppu
30.08.2021

Mitä sinä osaat?
03.05.2021