Maalaisjärjellä johtamista

12.06.2018 | 

Muutoksen, työhyvinvoinnin, osaamisen ja luovuuden johtaminen - monenlaista johtamista on tarjolla.

Termejä tarvitaan, jotta voidaan keskustella ja hahmottaa moniuloitteisia asioita ja ilmiöitä. Termien viljelyssä on kuitenkin vaarana, että itse asia jää syrjään. Teoriat saavat pääroolin ja rengistä tulee isäntä. Fokus on toiminnan jäsentämisen avuksi luodussa teoriassa eikä itse toiminnassa.

Uuden tiedon hankkiminen, oman toiminnan peilaaminen siihen ja tiedon mahdollinen hyödyntäminen  ovat usein paikallaan. Vaarana kuitenkin on, että uudet teoriat yritetään väkisin istuttaa organisaatioon niitä täysin sisäistämättä. Kun uusi malli lisätään entisten päälle, saadaan usein aikaan vaikeaselkoinen himmeli. Ja kun tuo himmeli annetaan toiminnan suunnittelun työkaluksi, seurauksena on yleinen hämmennys. Toiminnan kehittämispäivät kuluvat himmelin lokeroita täytellessä toiminnan aidon suunnittelun sijaan. Joskus turhautumisesta puhutaan suoraan, joskus sitä ilmaistaan pyörittelemällä silmiä, joskus keisarin uusista vaatteista puhutaan vasta kotona. Joka tapauksessa on sääli, että harvinaiset yhteiset toiminnan suunnittelun hetket turhauttavat.

Monesti riittäisi, että mietittäisiin, mitä asiakkaamme tarvitsevat, mitä heille tarjoamme,  miten sen teemme ja mitä uutta osaamista/resursseja suunnitelmamme toteutumiseksi tarvitsemme. Ja vielä kun tuo suunnitelma tehdään yhdessä ja myös toteutetaan, niin avot.

Joku voisi kutsua tuota muutoksen, työhyvinvoinnin tai vaikkapa osaamisen johtamiseksi. Tai sitten vain johtamiseksi.

 

Minna Ruokangas
Asiantuntija,  ODL Työelämäpalvelut


Kohtuudella
17.09.2021  | Outi Uusimäki
Alku ja loppu
30.08.2021

Mitä sinä osaat?
03.05.2021