Tuulta hiuksissa, neulasia paidassa ja huomaamattomia askeleita kohti hyvinvointia

12.06.2018 | Riitta Pyky

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuksen mukaan lähes kaikilla suomalaisilla on luontokokemuksia. Se voi olla esimerkiksi uinti kesämökin rannassa, otsalle kihonnut hikipisara hillasuolla tai työpäivän jälkeinen lenkkeily lähimetsän kuntoradalla. Yhtä kaikki, luontokokemuksen jälkeen olotila on usein rentoutunut ja voimaantunut.

 

Luonnosta hyvinvointia

Luonnon terveysvaikutuksista tiedetään jo paljon. Luonnossa ulkoilu muun muassa vähentää stressiä ja auttaa palautumaan työnkuormituksesta. Fyysinen kontakti maaperään ja kasveihin esim. haistelemalla, maistelemalla ja koskettamalla parantaa kehomme immuunipuolustusta ja terveellistä mikrobilajistoa. Luonnon hyvinvointivaikutukset voivat syntyä suoraan aistien välityksellä tai siten, että luonto houkuttaa meidät liikkumaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Kaikki eivät mene luontoon harrastamaan liikuntaa, mutta askeleita kertyy silti kuin huomaamatta. Kävellään nuotiolle tai rannalle, tarkkaillaan luontoa tai kerätään marjoja, sieniä tai yrttejä. Luontoympäristön monimuotoisuuden, eliöiden, maiseman, äänien, tuoksujen ja aiempien luontokokemusten ansiosta luonnossa liikkuminen voi edistää hyvinvointia enemmän kuin sisätiloissa liikkuminen.

 

Lähiluonto liikuttaa koko kansaa

Liikuntaan aktivointi on terveyden edistämisen A ja O, sillä liikunnalla voidaan ehkäistä monia kansansairauksia. Silti vain noin puolet suomalaisista aikuisista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Lähellä kotia sijaitsevan viheralueen tiedetään houkuttelevan liikkumaan. Suomalaisilla lähin metsä on keskimäärin 600 metrin päässä kotoa, mutta tätä kustannustehokasta liikunnan edistäjää on hyödynnetty Suomessa liian vähän. Tarvitaan syvällisempää tietoa siitä, minkälainen luontoympäristö houkuttelee liikkumaan. Onko luontoympäristön koolla ja muodolla väliä, pitääkö siellä olla puita tai vesistöä, hiljaista, metsän tuntua vai aukeaa ympäristöä, josta näkee kauas. Entä ketä luonto erityisesti motivoi liikkumaan ja mitä palveluja asukkaat viheralueilta toivovat?

Luonnonvarakeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama Naturemove-hanke etsii vastauksia näihin kysymyksiin. Hankkeessa ollaan kiinnostuneita ihmisten arkielämän viherympäristöistä ja lähiluonnosta, koska terveyden ylläpitämisessä arjessa tapahtuvalla liikkumisella on suuri merkitys. Perinteisillä, mittaamiseen ja testeihin keskittyvillä liikuntakampanjoilla ja uusia liikuntapaikkoja rakentamalla tavoitetaan usein jo muutenkin liikunnallisesti aktiiviset ihmiset, mutta lähiluonnon tärkeyden huomioivalla yhdyskuntasuunnittelulla voidaan liikuttaa koko väestöä – myös heitä kaikkein vähiten liikkuvia.

 

Luonnolliset viheralueet ovat tärkeitä lapsille

On erityisen tärkeää, että lähiluonto on etenkin lasten ulottuvilla, sillä he liikkuvat lähempänä kotia kuin aikuiset. Lapset viihtyvät usein luonnollisilla viheralueilla, joissa kivet, puut, purot ja polut kehittävät oppimisen kannalta tärkeitä motorisia taitoja samalla, kun päästään kontaktiin maaperän eliöiden kanssa. Perheen yhteiset luontoretket vahvistavat lapsen luontosuhdetta ja luontosuhde vaikuttaa siihen, kuinka paljon luonto kiinnostaa aikuisena.

Minulla oli tapana pyöräillä lapsena kaverini kanssa lähimetsään leikkimään. Minun ”kotini” oli puolitoistametrisen kuusen vieressä pehmeällä sammalmättäällä, kaverini ”koti” läheisen männyn juurella. Iltapala-ajan lähestyessä pyöräilin kotiin neulasia hiuksissa ja multaa kynsien alla. Kävin viime kesänä pitkästä aikaa tuossa samassa metsässä. Polut joita pyöräilimme, olivat kasvaneet umpeen, mutta kotimme kyllä löytyivät nyt jo monimetristen puiden alta. Poistuin paikalta hymyssä suin, tuulta hiuksissa ja neulasia paidassa.

 

Yhteystiedot:
Riitta Pyky
riitta.pyky@odl.fi

 
Kirjoittaja on liikuntatieteilijä (LitM) ja hyvinvointiteknologian insinööri, joka oli tutkijana Luonnonvarakeskuksessa Naturemove-hankkeessa. Tällä hetkellä hän työskentelee Oulun Diakonissalaitoksen Liikuntalääketieteellisellä klinikalla tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Riitalla on työn alla väitöskirja nuorten miesten liikkumisesta, liikuntaan vaikuttavista ympäristöistä ja liikuntaan aktivoinnista teknologian avulla.

 

Lue lisää:

https://www.luke.fi/projektit/naturemove/

https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/virkistyskaytto/

https://www.luke.fi/blogi/urbaanikin-tarvitsee-luontoa/

Riitta Pyky
Riitta Pyky
Projektipäällikkö, tutkija, palveluesimies

Kohtuudella
17.09.2021  | Outi Uusimäki
Alku ja loppu
30.08.2021

Mitä sinä osaat?
03.05.2021
SULJE
Riitta Pyky
Projektipäällikkö, tutkija, palveluesimies
ODL Liikuntaklinikka
Erityisosaaminen
FT, LitM, insinööri (AMK)
050 312 5818
Albertinkatu 18 A, 2. krs, 90100 Oulu
 
Kokemus
Riitta on käytännönläheinen ja poikkitieteinen terveysliikunnan asiantuntija, joka tuntee liikunnan hyödyt hyvinvoinnille ja työkyvylle. Hallussa on myös eri ympäristötekijöiden (esim. luonnon) merkitys hyvinvoinnille ja liikkumiselle. Kehittämiskokemusta on karttunut ikääntyneiden, hyvinvointiyrittäjien ja nuorten hankkeista. Riitta tutkii jatko-opinnoissaan nuorten miesten liikkumista, liikkumattomuutta ja liikuntaan aktivointia.