Vastustuskykyinen kaupunki – kaupunkisuunnittelu pandemioiden ennaltaehkäisyn välineenä (RECIPE) 

18.05.2022


RECIPE on Suomen akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama monitieteinen konsortiohanke, jossa tavoitteena on tutkia kaupunkiympäristöjen roolia ja kaupunkisuunnittelun mahdollisuuksia tartuntatautien ennaltaehkäisyssä ja pandemioiden torjunnassa. Konsortion johtajan toimii Helka-Liisa Hentilä Oulun yliopiston Arkkitehtuurin yksiköstä. Oulun Diakonissalaitoksen työpakettia johtaa professori Raija Korpelainen ja sen keskeisenä tavoitteena selvittää urbaanin rakennetun ja luonnollisen ympäristön sekä fyysisen aktiivisuuden, terveyden, hyvinvoinnin, immunologisen terveyden ja infektioiden välisiä yhteyksiä. 

Toukokuun alussa järjestettiin hankkeen sidosryhmille suunnattu ensimmäinen RECIPE Rotunda seminaari, johon osallistui 49 osallistujaa useista eri organisaatioista, ja jossa RECIPE-hanke ja sen työpaketit esittäytyivät kuulijoille. Esityksissä kuultiin, miten kaupunkisuunnittelun keinoin on aiemmin pyritty ehkäisemään tartuntatauteja, minkälaista näyttöä on kaupunkien rakennetun ja luonnollisen ympäristön yhteydestä fyysiseen aktiivisuuteen, hyvinvointiin ja tartuntatauteihin sekä millaisia tietoaukkoja on kaupunkisuunnitteluun ja terveelliseen asuinympäristöön ja tartuntatauteihin liittyvän päätöksenteon eri tasoilla. Lisäksi kuultiin kommenttipuheenvuoro kansanedustaja Jenni Pitkolta. Samassa yhteydessä järjestettiin hankkeen tukijoille suunnattu RECIPE ROOM, jossa vetovastuussa oli terveyshistorian tutkimusryhmä. Tilaisuus järjestettiin Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan yhteydessä sijaitsevalla Tiedepuutarhalla ja verkkoseminaarina.