Walkers Oulu yksi LähiTapiola Pohjoisen lahjoituksen saaja

09.09.2021

LähiTapiola Pohjoisen Hyvinvoiva Pohjoinen -lahjoituksia jaetaan 18 yleishyödylliselle toimijalle yhteensä 100 000 euroa Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalle.  Lahjoitukset kohdistuvat vapaaehtoiseen pelastustyöhön ja vapaapalokuntatoimintaan, mielenterveystyöhön sekä luonnon monimuotoisuutta turvaavaan ja virkistyskäyttöä tukevaan työhön vuonna 2021.

Yksi lahjoituksen saajista on Aseman Lapset ry:n kehittämään konseptiin perustuva Walkers Oulu, jonka toiminnan mahdollistavat Oulun Diakonissalaitoksen säätiö ja Oulun kaupunki. Walkers-toiminta on sekä kadulle jalkautuvaa nuorisotyötä että nuorten oma kohtaamispaikka Oulun keskustassa. Toiminta on ennaltaehkäisevää nuorisotyötä, joka perustuu vapaaehtoisten aikuisten läsnäoloon.

Lue lisää LähiTapiolan uutisesta (ulkoinen linkki)

 

Lisätietoja:

Jaana Ukonaho
palvelupäällikkö
jaana.ukonaho@odl.fi