Prikka kiertoon -logistiikkakeskus aloittaa toimintansa Oulussa

31.08.2021

Logistiikkakeskuksen toiminta pyörähtää käyntiin maanantaina 30.8.2021, kun ensimmäinen
auto starttaa Hiukkavaarasta noutamaan hävikkiruokaa kaupoilta ja tukuista. Hävikkiruuan
tehokkaan kuljetuksen ja jakelun lisäksi Prikka kiertoon -logistiikkakeskuksessa etsitään
erilaisia polkuja työelämään, opitaan logistiikkaa ja rakennetaan lämminhenkistä yhteisöä.


Ensimmäiset hävikkiruokaerät haetaan Arinan kaupoista, Kesprolta, Metro-tukusta sekä hävikiksi
jääneestä kouluruuasta. Tämän jälkeen ruoka välivarastoidaan logistiikkakeskuksessa, lajitellaan
ja jaetaan ruoka-apua antaville toimijoille. Tässä onkin logistiikkakeskuksen etu aiempaan
verrattuna: on varasto, josta lajitella ja jakaa jokaiselle tarvitsevalle oikea määrä ruokaa oikeaan
aikaan.

”Pohjoissuomalaisena toimijana Arinalle on tärkeää olla mukana kehittämässä hävikkiruoan
logistiikkaa Oulussa, jotta nykypäivänä jo varsin vähäisetkin päiväysvanhenemassa olevat tuotteet
saadaan kaupoista entistä paremmin hyödynnettyä. On hienoa, että on saatu aikaan monen tahon
yhteistyöllä tällainen toimintamalli”, sanoo valikoimapäällikkö Janne Tapio Arinasta.

Kespron noutotukulla on kannustavia kokemuksia vastaavasta toiminnasta muualla Suomessa.

”Hienoa että pääsemme auttamaa näin konkreettisesti apua tarvitsevia. Samalla vähennämme
tukkumme hävikkiä”, kertoo Kespron Oulun noutotukusta asiakaspalvelupäällikkö Pirjo Miettunen.

”Teemme vastaavanlaista lahjoitusyhteistyötä Vantaan keskusvarastollamme, joten meillä on
mallista hyviä kokemuksia”, jatkaa Miettunen.


Yhteistyöllä apua kaikille tarvitsijoille

Korona-aika on kasvattanut ruoka-avun tarvitsijoiden määrää Oulussa, ja joukossa on myös uusia
tarvitsijoita. Prikka kiertoon -hanke edistää ruoka-aputoimijoiden yhteistyötä, jotta apu varmasti
tavoittaa kaikki tarvitsijat.

”Avun pyytäminen tai noutaminen ei ole aina helppoa, ja siksi teemme hartiavoimin työtä
kehittääksemme toimivimman mallin juuri tähän tilanteeseen. Kun ruoka-aputoimijoiden resursseja
vapautuu hävikin keruusta ja lajittelusta, voi olla paremmat mahdollisuudet järjestää esimerkiksi
yhteisöllisiä ruokahetkiä tai toimittaa apua kotiin niille, jotka eivät pääse sitä hakemaan”, sanoo
hanketta vetävä projektipäällikkö Katja McQueen-Winberg Helsingin Diakonissalaitoksen
säätiöstä.

Prikka kiertoon -logistiikkakeskus antaa mahdollisuuden vastaanottaa myös isompia elintarvike-eriä vaikkapa tukuista. Esimerkiksi suuri jauhoerä voidaan jakaa elintarviketurvallisesti pienempiin
eriin ennen jakoa. Tämä ei ole aiemmin ollut mahdollista kaikissa Oulun alueen ruoka-apuverkostoissa, ja käyttökelpoista ruokaa on joutunut hukkaan senkin vuoksi.


Logistiikkakeskuksessa sykkii lämmin sydän: toiminnan ytimessä osallisuus
ja työllisyys

Prikka kiertoon on paitsi kiertotalous- ja kehittämishanke, mitä suuremmassa määrin myös
työllisyyden ja osallisuuden hanke. Logistiikkaa ja toimintamallia kehittäessä luodaan samalla
kiertotalouden työkokeilu- ja työpaikkoja sekä viitoitetaan alalle johtavia ura- ja
työllisyyspolkuja. Tärkein tavoite on auttaa vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia oululaisia,
esimerkiksi nuoria, ikääntyneitä, pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä, pääsemään työhön kiinni.

Parhaillaan keskukseen etsitään työntekijöitä työkokeiluun, -harjoitteluun ja palkkatukityöhön.
Kiinnostusta on ollut, ja haastatteluja on jo käynnissä. Yhteisöllistä tekemistä löytyy myös
vapaaehtoisille.

Marjo Mettovaara haki logistiikkakeskukseen työkokeiluun, ja toivoo aloittavansa työt heti kun
keskus aukeaa.

”Hain työtä, koska työ hävikkiruuan parissa on ennestään tuttua. Työ tuntuu monipuoliselta ja
merkitykselliseltä, ja pääsisin olemaan ihmisten parissa”, Mettovaara pohtii.

Prikka kiertoon -kehittämishankkeen toteuttajia ovat valtakunnallisesti toimivan Helsingin
Diakonissalaitoksen säätiön lisäksi Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Oulun evankelisluterilainen
seurakuntayhtymä, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö ja Oulun kaupunki. Hanke toteutetaan
Euroopan sosiaalirahaston työllisyys ja työvoiman liikkuvuus -rahoituksella ja toteuttajien
omarahoituksella. Hankkeen taustalla on syksyllä 2020 valmistunut Oulun Prikka -esiselvitys.

Median yhteydenotot:
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö / hankkeen kokonaisuus ja viestintä
projektipäällikkö Katja McQueen-Winberg (Oulussa), katja.mcqueen-winberg@hdl.fi, 050 528 5093
viestintäpäällikkö Jenni Sarolahti, jenni.sarolahti@hdl.fi, 050 372 0828

Lisätietoa hankkeesta myös:
Oulun Diakonissalaitoksen säätiö / vapaaehtoistoiminnan koordinointi
projektikoordinaattori Minna Mettovaara, minna.mettovaara@odl.fi, 050 312 5881

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä / yritysyhteistyö ja ruoka-avun koordinointi
projektikoordinaattori Iina Matikainen, iina.matikainen@evl.fi, 040 665 0790

Oulun kaupunki / työllisyys- ja urapolut
projektikoordinaattori Teija Leinonen, teija.leinonen@ouka.fi, 040 586 1689

https://www.odl.fi/fi/diakonia-_ja_yhteisotoiminta/prikka_kiertoon/